POLMED: W Polsce nakłady na wyroby medyczne są na bardzo niskim poziomie

POLMED przyznaje, że kontrolerzy NIK słusznie zauważyli, że w latach 2010-2016 wysokość/kwota środków publicznych przeznaczanych na wyroby medyczne wzrosła o 60%. Najprawdopodobniej taki wzrost wiąże się z istotną zmianą wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dokonaną w 2014 r. W 2014 r. , po wielu latach funkcjonowania archaicznego wykazu, w końcu podwyższone zostały limity dofinansowania dla części wyrobów. Wprowadzono także nowe pozycje, dzięki czemu osoby wymagające zaopatrzenia w wyroby medyczne uzyskały dostęp do szerszego wachlarza produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Jednocześnie POLMED przypomina, że w Polsce nakłady na wyroby medyczne są na bardzo niskim poziomie. W 2018 roku NFZ planuje przeznaczyć na refundację wyrobów medycznych na jednego pacjenta zaledwie 28 zł. Dla porównania na Węgrzech publiczny płatnik przeznaczył w roku 2015 na jednego pacjenta 70 zł, Słowacki – 150 zł, a w Czechach na refundacje wyrobów medycznych dla jednego chorego wydano średnio 415 zł.
W 2016 roku pacjenci dopłacili do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z własnej kieszeni o 19 mln zł mniej niż w roku 2015. Oznacza to, że więcej produktów mieści się w limicie cenowym – w rezultacie pacjenci otrzymują je w ramach refundacji nieodpłatnie. Taki kierunek zmian zdecydowanie powinien być utrzymany, tak by osoby potrzebujące zaopatrzenia miały coraz większy dostęp do niezbędnych im wyrobów medycznych - uważa IZBA POMED.
W swoim raporcie NIK zauważa, że zdarzają się przypadki zawyżania przez świadczeniodawców cen wyrobów medycznych, które podlegają refundacji. NIK podkreśla, że w celu unormowania sytuacji konieczna jest zmiana przepisów w zakresie refundacji.

- Izba POLMED stoi na stanowisku, że należy stanowczo przeciwdziałać wszelkim patologiom w systemie ochrony zdrowia i wprowadzać rozwiązania, które zabezpieczą interes społeczny i gospodarczy kraju. Od lat postulujemy wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia, które pomogłyby wyeliminować obecne niedociągnięcia tego systemu i ewentualne nadużycia. W tym zakresie na bieżąco współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań i merytorycznych propozycji, które mogą być wdrożone w stosunkowo krótkim czasie (m.in. poprzez nowelizację niektórych rozporządzeń). Wierzymy, że dzięki merytorycznej współpracy z ekspertami branży wyrobów medycznych, resort zdrowia będzie stopniowo wdrażał zmiany, z korzyścią dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia - czytamy w komunikacie.

Źródło: POLMED

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyroby medyczne / Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31