Polskie Towarzystwo Reumatologiczne rekomenduje kandydata na stanowisko krajowego konsultanta w dziedzinie reumatologii

Medexpress

Opublikowano 15 kwietnia 2021, 08:18

Medexpress

Opublikowano 15 kwietnia 2021, 08:18

Zgodnie z opinią ZG PTR oraz konsultantów wojewódzkich, którzy także udzielili poparcia, profesor Marek Brzosko jest obecnie najlepszym kandydatem do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026.

Prof. Marek Brzosko pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii od 2016 r. Kandydaturę prof. Marka Brzosko do pełnienia tej funkcji zgłosiło Polskie Towarzystwo Reumatologiczne na zapytanie, które wpłynęło ze strony Ministerstwa Zdrowia. W trakcie swojej kadencji prof. Marek Brzosko dobrze i efektywnie współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT i NFZ, reprezentując głos pacjentów z chorobami reumatycznymi i głos środowiska lekarskiego. Współpraca prof. Marka Brzosko z konsultantami wojewódzkimi przebiega równie dobrze, a efekty tej współpracy służą pacjentom z chorobami reumatycznymi Polsce Potrafi on łączyć głos środowiska lekarskiego, pacjentów i przedstawicieli regulatora. W trakcie trwania jego dotychczasowej kadencji znacząco poszerzył się dostęp pacjentów do terapii i prowadzone są także prace nad wdrożeniem szybkiej ścieżki wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych co, dzięki wczesnemu wdrożeniu leczenia, ograniczy rozwój niepełnosprawności w tej grupie chorych, a także pomoże zmodyfikować model opieki nad pacjentem wzmacniając opieką ambulatoryjną. W okresie pandemii COVID-19, dzięki dobrej współpracy konsultanta krajowego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z MZ podejmowane są liczne działania zmierzające do zapewnienia chorym dostępu do leczenia oraz rzetelnej wiedzy dot. COVID-19 i szczepień p/COVID-19 - argumentuje ZG PTR.

Rekomendacja dla profesora Marka Brzosko została jednogłośnie poparta przez członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes Elekt PTR
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Prof. nadzw. KA – Wiceprezes PTR
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz – Prezes PTR poprzedniej kadencji
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Dr hab. n. med. Bogdan Batko, Prof. nadzw. KA
Dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, Prof. nadzw. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Dr n. med. Marcin Stajszczyk
Rekomendacja została poparta również przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii:
Dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares
kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
lubelski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Joanna Makowska
łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw.
mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n med. Lidia Ostanek
zachodniopomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
lubuskie konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Lek. med. Katarzyna Suchoń
opolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n. med. Piotr Dąbrowski
podkarpacki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Bogdan Batko, Prof. nadzw. KA
małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
wielkopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.
dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii

Źródło: PTR

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

konsultant krajowy / Polskie Towarzystwo Reumatologiczne / Marek Brzosko / reumtaologia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28