Powiaty chcą reformy, ale całego systemu

Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2022, 08:30

Medexpress

Opublikowano 08 czerwca 2022, 08:30

W tym tygodniu zbiera się Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wiadomo, że jednym z najważniejszych tematów obrad będą zmiany, projektowane przez resort zdrowia, dotykające szpitali prowadzonych przez samorządy. Tym bardziej, że poprawiony projekt ustawy o modernizacji szpitali, jaki ministerstwo przedstawiło w maju po tym, jak w pierwszych konsultacjach spłynęło ok. 2 tysięcy uwag, właśnie otrzymał jednoznacznie negatywną ocenę samorządowej strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Posłowie PiS, którzy stanowią lwią część zespołu ds. szpitali powiatowych dali szansę samorządowcom i menadżerom tych placówek na sformułowanie swoich zastrzeżeń. Przez blisko dwie godziny mówiła głównie strona społeczna, a sens przekazu był prosty: co z tego, że ministerstwo konsultuje i prowadzi dialog, skoro propozycje, jakie kładzie na stole po tych konsultacjach i rozmowach różnią się od pierwotnej wersji tylko w szczegółach. Starosta poznański, Jan Grabkowski, który reprezentuje ZPP w KWRziS mówił, że w poprawionej wersji – którą samorządowcy również odrzucają – poprawki dotyczą nielicznych drobnych kwestii, natomiast meritum nie zmienione. - Wprowadzenie nowych podmiotów, nowych etatów, nadzorców dyrektorów i prezesów szpitali naszym zdaniem mija się z celem. Ta ustawa nie poprawi stanu szpitalnictwa. Co go może poprawić? Kompleksowe spojrzenie na cały system. Zróbmy okrągły stół z udziałem fachowców na ten temat – mówił.

ZPP ma propozycję, którą przekazał publicznie we wtorek. Samorządowcy proponują przekształcenie swoich szpitali w Lokalne Centra Zdrowia (taka koncepcja pojawiła się już w 2018 roku podczas debaty „Wspólnie dla zdrowia”, którą organizował ówczesny minister Łukasz Szumowski). - Obecnie samorządy mają ograniczone możliwości działania w zakresie realizacji zadań z szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Nawet, jeśli takie zadania są realizowane, to często stanowią de facto odpowiedź na potrzeby, które powinny być zaspokajane przez innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia – czytamy w materiałach, jakie przesłał mediom ZPP.

Związek proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia, który jest oparty na samorządzie powiatowym. Miałby on obejmować wszystkie aspekty – od promocji i profilaktyki, przez zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej (zintegrowana opieka ambulatoryjna), podstawowe zabezpieczenie szpitalne, środowiskową opiekę psychologiczną i psychiatryczną a także opiekę długoterminową, aż po stwierdzanie zgonów w warunkach domowych.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

powiaty / szpitale powiatowe / reforma szpitali / reforma ochrony zdrowia / związek powiatów polskich
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31