SAVE THE DATE:

„POZ NAJ Przyszłość”. Kierunki rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej

Medexpress

Opublikowano 26 wrzesnia 2022, 14:33

Medexpress

Opublikowano 26 wrzesnia 2022, 14:33

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży medycznej na temat wdrażanych reform, zmian prawnych i planów rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Wydarzenie kierujemy w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.

Główne obszary merytoryczne:

  • Reforma podstawowej opieki zdrowotnej – perspektywy interesariuszy systemu.
  • Wskaźniki i mierniki jakości w ochronie zdrowia – nowe standardy zarządzania w zdrowiu
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym
  • Rozwój Platformy P1 dla podmiotów medycznych
  • Opieka farmaceutyczna - szanse dla polskiego systemu oraz sprawdzone doświadczenia międzynarodowe

Planowane są dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, płatnika oraz biznesu.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 4 października 2022 r. w formule hybrydowej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie:

https://poznajprzyszlosc.zpspoiwo.org/

Stowarzyszenie IFIC Polska powstało w kwietniu 2019 r. z inicjatywy grupy interesariuszy modelu opieki zintegrowanej, reprezentujących różne zawody związane z opieką zdrowotną w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Związek Pracodawców SPOIWO powstał w czerwcu 2021 r. Zrzesza menadżerów podmiotów leczniczych z różnych branż, zainteresowanych realnym wdrażaniem rozwiązań projakościowych i proefektywnościowych w ochronie zdrowia.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Działalność IZWOZ opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi i menedżerskimi w obszarze organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30