POZ: Świadczeniodawcy i NFZ pozostają przy swoim

Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2022, 11:24

Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2022, 11:24

Świadczeniodawcy zaakceptowali treść aneksów, z wyjątkiem zapisu umowy dotyczącego okresu wypowiedzenia. Zdecydowana większość członków FPZ uważa bowiem, że korzystniejszy jest dotychczas obowiązujący zapis umowy, 45 – dniowy okres wypowiedzenia, niż zapis proponowany przez NFZ – 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Poszczególne oddziały NFZ nie przyjęły jednak przekazanych im aneksów, generując nowe, znowu zawierające 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Publikujemy treść oświadczenia:


„Nasi członkowie, w związku z przekazaniem przez poszczególne oddziały NFZ, propozycji aneksów do umów o udzielanie świadczeń (wobec wejścia w życie zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna) zwrotnie przekazali podpisane aneksy, akceptując ich treść – z wyjątkiem jednak zapisu umowy dotyczącego okresu wypowiedzenia. Zdecydowana większość naszych członków uważa bowiem, że korzystniejszy jest dotychczas obowiązujący zapis umowy (45 dniowy okres wypowiedzenia) niż zapis proponowany przez NFZ (3-miesięczny okres wypowiedzenia).

Poszczególne Oddziały NFZ nie przyjęły jednak przekazanych im aneksów, generując nowe (znowu zawierające 3-miesięczny okres wypowiedzenia) – ponownie domagając się ich podpisania.

Nie możemy uznać, że zasadnym jest generowanie nowych aneksów i odmowa przyjęcia aneksów pozostawiających dotychczasowy zapis o 45-dniowym okresie wypowiedzenia umów. W imieniu naszych członków podtrzymujemy więc gotowość przyjęcia do stosowania zapisów zarządzenia nr 79/2022/DSOZ (zmienionych zarządzeniami nr 93/2022/DSOZ i 96/2022/DSOZ) – z wyłączeniem, o którym mowa powyżej. Skoro bowiem strony umowy (NFZ i poszczególni świadczeniodawcy) ustalili właśnie 45-dniowy okres wypowiedzenia umów, to propozycja zmiany tego okresu na 3-misięczny nie musi być przez naszych członków przyjęta.

Wobec powyższego domagamy się przekazania poszczególnym oddziałom NFZ instrukcji dotyczących przyjęcia do stosowania i uznania za obowiązujące aneksów przekazanych przez naszych członków."

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / aneksy / lekarze rodzinni / poz / porozumienie zielonogórskie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31