PPOZ: Inflacja, informatyzacja, pomoc najmniejszym

Medexpress

Opublikowano 15 listopada 2022, 08:09

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 15 listopada 2022, 08:09

W piśmie do Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawcy PPOZ wskazali, iż wymuszony inflacją wskaźnik korygujący kapitacyjną stawkę bazową lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinien być oparty o średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego (ogłaszany przez Prezesa GUS około 15 stycznia każdego roku).

– Taki wzrost stawki zagwarantuje możliwość dalszego funkcjonowania placówek poz, w tym zabezpieczenie ich w towary i usługi, których ceny z racji inflacji rosną znacząco z roku na rok – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Zdaniem lekarzy PPOZ w obecnej sytuacji wskazane jest utrzymanie dotychczasowych regulacji w zakresie finansowania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla osób przewlekle chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia lub choroby tarczycy.

– Natomiast w przyszłym roku konieczna będzie analiza możliwych zmian w celu wspólnego wypracowania propozycji ewentualnych modyfikacji. Tu niezbędna będzie współpraca NFZ ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje prezes PPOZ.

Jednym z ważniejszych tematów jest opieka koordynowana, która – w opinii lekarzy PPOZ – nie powinna polegać wyłącznie na znaczącym dofinansowaniu dużych, wielokierunkowych podmiotów, ale przede wszystkim na wsparciu finansowym wszystkich małych podmiotów (świadczeniodawców) w zakresie pomocy we wdrażaniu procesów informatyzacji ochrony zdrowia.

– Skupienie się na wielkich podmiotach doprowadzi do odbudowy systemu zakładów opieki zdrowotnej funkcjonującego w poprzedniej epoce. Skumulowanie sił i finansów w dużych podmiotach leczniczych znacząco pogorszy dostępność dla pacjentów z małych miejscowości, odległych od dużych centrów, co znacząco zwiększy już istniejące nierówności – podkreślają lekarze PPOZ.

Świadczeniodawcy PPOZ zwrócili również uwagę na konieczność wsparcia finansowego z NFZ dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej na inwestycje z zakresu cyberbezpieczeństwa.

– Obecne systemy informatyczne wymagają stałego nadzoru i aktualizacji ich oprogramowania, tak aby dane pacjentów były zabezpieczone przed cyberatakami. Dane te są danymi szczególnie wrażliwymi, toteż wsparcie infrastruktury informatycznej jest tu nieodzowne – podkreślają lekarze PPOZ wnioskując do Filipa Nowaka, prezesa NFZ, o spotkanie poświęcone funkcjonowaniu placówek podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2023.

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz / poz / Bożena Janicka / Stawka kapitacyjna / inflacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31