Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Medexpress

Opublikowano 07 kwietnia 2022, 08:25

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Medexpress

Opublikowano 07 kwietnia 2022, 08:25

Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje profesorskie odebrali:

Marzenna BARTOSZEWICZ, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Andrzej CZAMARA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Alina GAJEWSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej

Robert GAŁĄZKOWSKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lidia GIL profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ewelina GRYWALSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Andrzej KLEJEWSKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Bogdan KOCZY profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Dariusz KOWALSKI profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie

Gabriela KRÄMER–MAREK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Badań nad Rakiem w Sutton w Wielkiej Brytanii

Beata PYRŻAK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Witold RONGIES profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mariusz SACHARCZUK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anna SKALSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin SOBCZAK profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katarzyna SYGIT profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Jerzy ŚWIERKOT profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Waldemar WIERZBA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi
Marzena WYGANOWSKA–ŚWIĄTKOWSKA profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Źródło: Prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nominacje profesorskie / Andrzej Duda
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31