Prof. Ewa Lech-Marańda o możliwościach terapeutycznych w hematoonkologii

O trudnym roku dla pacjentów hematoonkologicznych, związanym z wywołanymi przez pandemię ograniczeniami, o dostępnym leczeniu i oczekiwaniach osób chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową z prof. Ewą Lech-Marańdą z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii rozmawia Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
IKZ 2021-05-10 16:45

W rozmowie z prof. dr. hab. n. med. Ewą Lech-Marańdą, konsultant krajową w dziedzinie hematologii, mówiliśmy m.in. o:

  • przeprowadzeniu kilku procesów refundacyjnych pomimo trudności związanych z pandemią (2020-2021)
  • rozwijających się potrzebach w dziedzinie hematoonkologii w zakresie innowacyjnego leczenia
  • dostępie do terapii CAR-T
  • potrzebie zapewnienia leczenia starszym pacjentom z przewlekłą białaczką limfocytową, którzy ze względu na występującą wielochorobowość nie kwalifikują się do standardowej immunochemioterapii
  • współpracy klinicystów z organizacjami pacjentów
  • Dniu Chorych na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową

PDF

Zobacz także