Prof. Ewa Lech-Marańda o możliwościach terapeutycznych w hematoonkologii

IKZ

Opublikowano 10 maja 2021, 16:45

IKZ

Opublikowano 10 maja 2021, 16:45

W rozmowie z prof. dr. hab. n. med. Ewą Lech-Marańdą, konsultant krajową w dziedzinie hematologii, mówiliśmy m.in. o:

  • przeprowadzeniu kilku procesów refundacyjnych pomimo trudności związanych z pandemią (2020-2021)
  • rozwijających się potrzebach w dziedzinie hematoonkologii w zakresie innowacyjnego leczenia
  • dostępie do terapii CAR-T
  • potrzebie zapewnienia leczenia starszym pacjentom z przewlekłą białaczką limfocytową, którzy ze względu na występującą wielochorobowość nie kwalifikują się do standardowej immunochemioterapii
  • współpracy klinicystów z organizacjami pacjentów
  • Dniu Chorych na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

przewlekła białaczka limfocytowa / Patient Empowerment
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31