Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ważne badanie dla mężczyzn finansowane przez NFZ

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 stycznia 2024 12:10

Ważne badanie dla mężczyzn finansowane przez NFZ - Obrazek nagłówka
Problem z płodnością może zostać zdiagnozowany zarówno po stronie mężczyzny, jak i kobiety, lub u obojga partnerów. Dlatego niezbędne są równe szanse w dostępie do diagnostyki niepłodności kobiet i mężczyzn. Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 stycznia 2024 r. zmienił sposób finansowania jednego z podstawowych badań w kierunku męskiej niepłodności – seminogramu.

Na badanie kieruje lekarz specjalista (szczegóły poniżej). NFZ zapłaci za każdy seminogram wykonany na podstawie skierowania.

Co obejmuje badanie nasienia na NFZ?

Seminogram jest podstawowym oraz nieinwazyjnym badaniem wykonywanym w diagnostyce męskiej niepłodności.

W trakcie badania analizowane są ogólne parametry nasienia, takie jak:

 • objętość
 • lepkość ejakulatu
 • czas upłynnienia
 • pH
 • wygląd nasienia
 • ogólna liczba plemników w nasieniu
 • liczba plemników w 1 ml ejakulatu
 • odsetek żywych i poruszających się plemników
 • a także ewentualna aglutynacja (zgrupowanie) plemników i stopień jej zaawansowania.
Seminogram jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce niepłodności męskiej, która powinna się rozpocząć równolegle z diagnostyką kobiety. Dotychczas badanie nasienia (seminogram) realizowane było w ramach procedury „Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni”. Z uwagi na rosnące koszty badania, zostało ono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyodrębnione z grupy badań mikroskopowych, jako oddzielna pozycja i wycenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) – zwraca uwagę lek. Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania nasienia?

Badanie wykonuje się u pełnoletnich mężczyzn:

 • którzy przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma poniżej 35 lat lub
 • którzy przez co najmniej 6 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma powyżej 35 lat, lub
 • z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: „N46 Niepłodność męska”
 • których partnerka została zakwalifikowana do inseminacji domacicznej.

Kto zleca wykonanie badania nasienia?

Lekarz, w ramach konsultacji specjalistycznej, w poradni:

 • położniczo-ginekologicznej
 • urologicznej
 • endokrynologicznej
 • andrologicznej
 • leczenia niepłodności
 • planowania rodziny i rozrodczości,

zleca wykonanie badania, ocenia jego wynik i planuje dalsze postępowanie diagnostycznoterapeutyczne.

Jak się przygotować do badania nasienia?

Od 3 do 5 dni przed badaniem:

 • zachowaj wstrzemięźliwość seksualną
 • nie pij alkoholu
 • ogranicz palenie papierosów
 • unikaj nadmiernego wysiłku.

Te czynniki mają wpływ na wynik, mogą go zafałszować.

Poinformuj również lekarza o przyjmowanych lekach w okresie ostatnich 3 miesięcy oraz niedawno przebytych chorobach.

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także