Prof. Zbigniew Gaciong zapowiada zmiany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Nowy rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong w swoim programowym wystąpieniu podczas uroczystości przekazania obowiązków, przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed nowymi władzami Uczelni.
Medexpress 2020-09-02 08:17

Ponieważ epidemia COVID-19 znacząco zmieniła warunki życia, pracy i nauczania, prof. Zbigniew Gacing zaznaczył potrzebę wypracowania nowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i efektywność kształcenia. Ambicją władz jest, aby absolwenci WUM byli najlepiej wykształconymi i najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku. Istotną kwestią, na którą wskazał rektor jest poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Uczelni. Konieczna jest do tego analiza finansowa po to, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Niezbędna jest reorganizacja szpitali klinicznych, przy zachowaniu naczelnej zasady: zapewnienia właściwych warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.
Rektor Zbigniew Gaciong zapowiedział, że zwróci się do Senatu o przeprowadzenie nowelizacji statutu Uczelni, przy uwzględnieniu demokratycznych postulatów Rady Uczelni i całej społeczności akademickiej. Przedstawi również propozycje zapisów, które w wyraźny sposób zwiększą rolę Rad Wydziałowych, nadając im większe uprawnienia, m.in. w podejmowaniu decyzji dotyczących awansu naukowego i zawodowego.
Profesor Zbigniew Gaciong podkreślił, że największym atutem Uczelni są jej pracownicy, ich sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym. Uproszczenie struktury organizacyjnej pozwoli najlepiej wykorzystać wysoko wykwalifikowaną kadrę. Niezbędne jest też udoskonalenie systemu informatycznego. W procesie edukacyjnym konieczne jest posługiwanie się nowoczesną bazą dydaktyczną i korzystanie z możliwości Centrum Symulacji Medycznych.
Dodał, że różnorodność poglądów jest siłą napędową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także