Raport RPO nt. skutków pandemii. Co zrobiono źle?

Medexpress

Opublikowano 03 stycznia 2022, 13:06

FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 03 stycznia 2022, 13:06

  • Pandemiczne przepisy przygotowywano w pośpiechu, bez dostatecznej oceny ich zgodności z Konstytucją
  • Wady takiej legislacji potwierdzają Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny – teraz trzeba wyeliminować jej skutki oraz przygotować państwo na możliwe podobne wyzwania w przyszłości
  • Wobec pogłębienia w pandemii problemów systemu ochrony zdrowia powinno dojść do debaty - ponad politycznymi podziałami – nad jego gruntowną reformą
  • Państwo w tym czasie nie sprostało też potrzebom przedsiębiorców, podatników i konsumentów. Niezbędne jest wyeliminowanie niepewności prawnej dzięki prawidłowej legislacji
  • Odbudowa zaufania obywateli do organów stanowiących prawo to jedno z kluczowych zadań władz publicznych.

- Nasze opracowanie dotyczy w głównej mierze działań RPO – w związku ze skargami obywateli, doniesieniami medialnymi oraz badaniem spraw z urzędu – w trakcie pierwszych trzech fal pandemii - tłumaczy Marcin Wiącek. Obecnie przychodzi nam się mierzyć już z czwartą falą. Ale zasadnicze problemy w funkcjonowaniu państwa, legislacji, organizacji opieki zdrowotnej, działalności gospodarczej czy usług administracyjnych, nie zostały rozwiązane. Nie nastąpiła też oczekiwana zmiana, jeśli chodzi o niekiedy nieuporządkowany tryb reagowania na poszczególne zagrożenia i problemy, zwłaszcza nieskoordynowane działania na poziomie państwa i samorządów.

Raport obejmuje pięć działów:

Administracja

• ograniczenia wolności i praw jednostki wprowadzane rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Rady Ministrów,

• kary administracyjne,

• kwarantanna,

• unijne cyfrowe zaświadczenia COVID.

Ochrona zdrowia

• funkcjonowanie opieki covidowej,

• funkcjonowanie opieki niecovidowej.

• program szczepień przeciw COVID-19.

Przedsiębiorcy

• ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej,

• wsparcie finansowe przedsiębiorców.

Prawo podatkowe

• nieprecyzyjna legislacja podatkowa w dobie pandemii,

• zwiększanie uprawnień organów podatkowych,

• problemy podatników.

Prawa konsumentów.

Więcej: TU

Źródło: RPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RPO / pandemia / koronawirus / Marcin Wiącek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31