Reakcje niepożądane po szczepieniu częściej występują u ozdrowieńców

Magda Mazurek 2021-05-04 09:22

W tym badaniu analizowano jakie skutki uboczne zgłaszali zaszczepieni Brytyjczycy poprzez aplikację COVID Symptom Study. Okazało się ogólnoustrojowe i miejscowe działania niepożądane po szczepieniu Pfizer i AstraZeneca występują z częstością mniejszą niż oszacowaną w trakcie badań klinicznych III fazy.

Ogólnoustrojowe skutki uboczne zgłaszało 13,5% osób po pierwszej dawce i 22,0% po drugiej dawce Pfizer i 33,7 % po pierwszej dawce AstraZeneca. Miejscowe działania niepożądane zgłaszało 71,9% osób po pierwszej dawce i 68,5% po drugiej dawce Pfizer i 58,7 % po pierwszej dawce AstraZeneca.

Co ciekawe, ogólnoustrojowe działania niepożądane występowały częściej (1,6 razy po szczepieniu AstraZeneca i 2,9 razy po Pfizer) u osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00224-3/fulltext

PDF

Zobacz także