Rejestry medyczne przegłosowane

Senat przyjął ustawę bez poprawek.
Paweł Grzybowski 2017-07-27 15:32

Senatorowie przyjęli bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą projektu było Ministerstwo Zdrowia.

Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zasad prowadzenia rejestrów medycznych. Dotyczą one m.in. usytuowania administratorów baz danych objętych rejestrem, wprowadzenia zasady nieodpłatnego przekazywania danych objętych rejestrem na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia przy zachowaniu uprawnień nadzorczo-kontrolnych tego ministra. Ponadto zmiany rozszerzają katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych o NFZ.

Jak podnosi ministerstwo, ustawa nie wywoła bezpośrednio skutków finansowych dla budżetu państwa. Niemniej jednak skutki takie mogą być wywołane w przyszłości przez tworzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia nowych rejestrów medycznych i uznania, że ich finansowanie powinno następować ze środków budżetu państwa.

- Warto podkreślić samą istotę wprowadzenia omawianych zmian - powiedział senator Maciej Łuczak - Do ministra mają trafiać konkretne informacje nt. stanu zdrowia pacjentów, a to z kolei ma wpłynąć na precyzyjniejsze określenie i realizację celów ustawowych służby zdrowia. Prowadzone rejestry mają być administrowane przez podmioty, które je prowadzą, co wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. Omawiane rozwiązania wydają się potrzebne w przedstawionej ustawie, choćby ze względu na to, że mają usprawnić przekazywanie informacji dotyczących zapotrzebowania na konkretne świadczenia medyczne. Dzięki takim rejestrom dany podmiot bez problemu dowie się o stanie zdrowia konkretnego pacjenta – dodaje.

Opóźnienia w informatyzacji

Przyjęta nowelizacja jest zaledwie wstępem do planowanej informatyzacji służby zdrowia. Resort pracuje obecnie nad osobną dużą nowelizacją informatyzacyjną. Nie są jednak jeszcze znane szczegóły. W projekcie ustalono tylko nowe definicje i nowe terminy wejścia w życie poszczególnych elementów projektu P1: E-skierowania (styczeń 2021 r.), E-recepty (1 stycznia 2020 r.), pozostała e-dokumentacja medyczna (1 stycznia 2019 r.).

Ministerstwo tłumaczy opóźnienia tym, że wprowadzenie wszystkich elementów w jednym terminie, jak to miało mieć miejsce w pierwotnej wersji ustawy, wprowadziłoby zbyt duże problemy organizacyjne.

- Wstępnie założone terminy okazały się nierealne. Kaskadowość wejścia w życie poszczególnych części e-dokumentacji, zapewni sukces w ich wprowadzeniu - tłumaczył Piotr Gryza, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.

PDF

Zobacz także