Rekomendacje dla fizjoterapeutów dot. indywidualnej pracy z pacjentami

Thinkstock/GettyImages
Rehabilitacja jest obszarem wymagającym zapewnienia najwyższych standardów epidemiologicznych z uwagi na sytuację zdrowotną pacjentów (wielochorobowość i choroby przewlekłe) oraz występowanie dodatkowego ryzyka związanego z wiekiem.
Medexpress 2020-05-01 17:40
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-CoV-2 Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów rekomenduje zmianę organizacji pracy personelu poprzez:
• oparcie prowadzonego leczenia na indywidualnej pracy z pacjentem z zachowaniem optymalnych i zalecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz
• wdrożenie wykorzystania systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w odniesieniu do świadczeń prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, domowych i dziennych.
Konieczne jest zapewnienie przez kierowników podmiotów leczniczych i fizjoterapeutów bezpieczeństwa personelu i pacjentów poprzez następujące działania:
• zmniejszenie liczby personelu i pacjentów korzystających w tym samym czasie ze wspólnych gabinetów rehabilitacyjnych,
• ograniczenie gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikanie mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej,
• ograniczenie poruszanie się pacjentów po przychodni/gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów,
• oraz dostosowanie się do zaleceń KIF, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Źródło: KIF
PDF

Zobacz także