SM: Programy lekowe a plany finansowe NFZ

Witold Laskowski

Opublikowano 18 wrzesnia 2018, 13:06

Fot. MedExpress TV
Witold Laskowski

Opublikowano 18 wrzesnia 2018, 13:06

W.L.: Są programy lekowe i są pacjenci, którzy czekają do nich w kolejkach. Czy fakt ten świadczy o barierach administracyjnych, na które natrafiają chorzy, czy są to po prostu sprawy organizacyjne do załatwienia lokalnie?

A.F.: W ocenie naszej kancelarii sprawa jest dosyć złożona. Mamy do czynienia z mieszanym czynnikiem – finansowym i organizacyjnym. Bo jakkolwiek świadczenia w programach lekowych są świadczeniami gwarantowanymi, to z drugiej strony mają naturę refundacyjną. Proszę sobie wyobrazić niepewność refundacji w kanale aptecznym czy w przypadku chemioterapii. Są to rzeczy nie do pomyślenia i pacjenci mają prawo oczekiwać dostępu do tych leków, które są zagwarantowane. Rzeczywiście, są pewne aspekty finansowe utrudniające zawieranie umów o wartości takiej, która by pozwoliła na spokojną, tak to nazwę, realizację programów lekowych. Bo to, że szpital otrzyma refundację za leki w programie lekowym, raczej nie budzi wątpliwości. Rzeczywiście ta refundacja następuje. Czasami jest ona odroczona o parę miesięcy. Jest to pewną przeszkodą w udzielaniu świadczeń i dostępie do nich.

W.L.: Jeśli dobrze zrozumiałem to problemem nie są środki, to czy one będą czy nie, tylko bieżąca płynność?

A.F.: Tak, ale wynika to z zasad planowania finansowego Funduszu. Proszę zwrócić uwagę na to, że plany finansowe Funduszu na początku roku są diametralnie różne niż plany pod koniec roku. Z drugiej strony Fundusz ma pewne ograniczenia, ponieważ musi zawierać umowy do wysokości posiadanych środków. Ma obowiązek bilansowania się. I ta różnica pomiędzy początkiem roku a końcem, to są te środki, które dochodzą w ciągu roku. I one są uruchamiane w ciągu roku. Nie ma co do nich pewności na początku roku, wobec tego umowy zawierane z początkiem roku są niższe niż ich faktyczna realizacja. Wydaje nam się, że powinniśmy mówić o tym oraz zastanowić się na tym, czy planowanie finansowe Funduszu jest adekwatne do środków. Bo jeżeli ta zasada, że środki na koniec roku są o parę miliardów większe niż na jego początku, powtarza się, to być może warto zastanowić się, czy współczynniki brane pod uwagę przy określaniu pierwotnego planu finansowego, ich wagi, są właściwie dobrane.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SM / stwardnienie rozsiane / programy lekowe / Artur Fałek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31