Czerniak: Terapia skojarzona wydłuża czas przeżycia pacjentów o ponad 2 lata

czerniak
Fot. Thinkstock/Getty Images
Terapia skojarzona dabrafenibem z trametynibem wydłuża czas przeżycia pacjentów cierpiących z powodu zaawansowanego, nieoperacyjnego i przerzutowego czerniaka skóry nawet średnio o 25 miesięcy.
2015-06-08 10:56

Terapia skojarzona dabrafenibem z trametynibem wydłuża czas przeżycia pacjentów cierpiących z powodu zaawansowanego, nieoperacyjnego i przerzutowego czerniaka skóry nawet średnio o 25 miesięcy.

Dane zaprezentowane podczas 51. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO, American Society of Clinical Oncology), dają szansę na wydłużenie całkowitego przeżycia pacjentów z mutacją V600E/K w genie BRAF.

Dane z badania COMBI-d III fazy dotyczą pacjentów, którzy przyjmowali dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem. Rezultaty badania zostały porównane ze skutecznością monoterapii dabrafenibem. Łączne stosowanie terapii skutkowało uzyskaniem dłuższej mediany czasu przeżycia odpowiednio 18,7 miesiąca w monoterapii i 25,1 miesiąca w terapii skojarzonej. Jest to pierwsza terapia skojarzona inhibitorami BRAF/MEK, która wykazała istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia całkowitego.

- Najnowsze wyniki badania (COMBI-d), które przedstawiono na tegorocznym kongresie ASCO, wykazały, że u chorych na przerzutowe czerniaki z obecnością mutacji BRAF zastosowanie kombinacji inhibitora BRAF i MEK (dabrafenib z trametynibem) przynosi lepsze efekty niż monoterapia inhibitorem BRAF bez zwiększenia toksyczności. Mediana przeżyć przy kombinacji tych leków wydłużyła się do ok. 25 miesięcy (czyli około 2 lat), a jeszcze trzy lata temu wynosiła 6 miesięcy. Odsetek 2-letnich przeżyć przy zastosowaniu łącznie dabrafenibu i trametynibu wyniósł 51%, a przy stosowaniu tylko pojedynczego leku jest o około 10% mniejszy. Konieczne jest więc oznaczenie statusu mutacji BRAF w każdym przypadku przerzutowego czerniaka (stopnie IIIC-IV) i zapewnienie polskim chorym dostępności kombinacji inhibitora BRAF i MEK w sytuacji stwierdzenia przerzutowego czerniaka z obecnością mutacji BRAF - mówi prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytutucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Badanie COMBI-d to randomizowane, podwójnie zaślepione badanie główne fazy III (NCT01584648) porównujące terapię skojarzoną inhibitorem BRAF i inhibitorem MEK z monoterapią dabrafenibem z placebo u pacjentów z nieoperacyjnym (stopień IIIC) lub rozsianym (stopień IV) czerniakiem skóry z mutacją V600E/K w genie BRAF. Wyniki końcowej analizy obejmowały 423 pacjentów włączonych do badania COMBI-d w Australii, Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był oceniany przez badacza PFS. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały OS, ORR, DoR oraz bezpieczeństwo stosowania. Pacjenci nie byli przenoszeni pomiędzy ramionami badawczymi. Zastosowanie terapii skojarzonej dabrafenibem z trametynibem wiązało się z:

  • Istotnym wydłużeniem czasu przeżycia całkowitego (OS, overall survival) (odpowiednio mediana 18,7 do 25,1 miesiąca).
  • uzyskaniem mediany przeżycia wolnego od progresji (PFS, progression-free survival) na poziomie 11,0 miesięcy,
  • odnotowaniem całkowitego odsetka odpowiedzi (ORR, overall response rate) wysokości 69 proc.,
  • uzyskaniem mediany czasu trwania odpowiedzi (DoR, duration of response) ‒ na poziomie 12,9 miesiąca.

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa były zbieżne z dotychczas obserwowanym profilem bezpieczeństwa terapii skojarzonej oraz z profilem bezpieczeństwa dabrafenibu stosowanego w monoterapii; nie zgłaszano żadnych nowych zdarzeń niepożądanych . Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (≥20 proc.) w ramieniu z terapią skojarzoną obejmowały gorączkę, zmęczenie, nudności, ból głowy, dreszcze, biegunkę, wysypkę, ból stawów, nadciśnienie, wymioty, kaszel oraz obrzęk obwodowy.

Zakończenie badania COMBI-d było wymogiem umożliwiającym wdrożenie przez FDA przyspieszonego procesu decyzyjnego dla rejestracji terapii skojarzonej dabrafenibem z trametynibem w USA.

Cieszymy się, że wkroczyliśmy w nowy obszar terapeutyczny z dwoma lekami, które stosowane łącznie wykazują korzystny wpływ na życie pacjentów z tą poważną postacią nowotworu skóry ‒ powiedział Bruno Strigini, Prezydent Novartis Oncology. Dane uzyskane w badaniu COMBI-d dowodzą, że terapia skojarzona z zastosowaniem dabrafenibu i trametynibu umożliwia znaczące wydłużenie czasu życia pacjentów z czerniakiem rozsianym z mutacją V600E/K w genie BRAF. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy być współtwórcami postępu w leczeniu tego schorzenia – podkreślił Strigini.

W trakcie tegorocznego spotkania ASCO, m.in. podczas ustnych prezentacji, przedstawione zostały także inne dane dotyczące eksperymentalnego zastosowania dabrafenibu i trametynibu, w tym dane z badań z udziałem pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego z mutacją V600E w genie BRAF, z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz z innymi rzadkimi nowotworami.

Wyniki uzyskane w badaniu COMBI-d zostały opublikowane 31 maja 2015 r. w internetowym wydaniu magazynu The Lancet.

Terapia skojarzona dabrafenibem z trametynibem

Terapia skojarzona dabrafenibem z trametynibem w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub rozsianym czerniakiem z mutacją V600E/K w genie BRAF została zarejestrowana w USA, Australii, Chile i w Kanadzie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.novartis.com

PDF

Zobacz także