Trastuzumab podawany w formie podskórnej równie skuteczny i bezpieczny jak postać dożylna

rak Fot. Thinkstock/Getty Images

Podczas 14 Międzynarodowej Konferencji St. Gallen nt. Raka Piersi w Wiedniu zaprezentowano aktualizację wyników badania klinicznego HannaH1 oraz pierwsze wyniki badania SafeHer. Jak wykazały wyniki najnowszych badań, podskórna forma podania leku trastuzumab ma zbliżony profil skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w porównaniu do postaci dożylnej.

Wyniki obserwacji chorych na HER2-dodatniego wczesnego operacyjnego oraz na miejscowo zaawansowanego raka piersi dowiodły, że lek Herceptin® w formie podskórnej jest równie skuteczny jak jego dożylna forma w zakresie wpływu na długość remisji choroby i długość przeżycia w analizowanym czasie obserwacji. Profil bezpieczeństwa podskórnej formy trastuzumabu (Herceptin® s.c.) analizowany w trzyletnim horyzoncie czasowym, jest spójny z wynikami wcześniejszych analiz przedstawianych Europejskiej Agencji Leków.
Również wstępne wyniki badania III fazy SafeHer po 13 miesiącach obserwacji potwierdzają bezpieczeństwo i tolerancję stosowania formy podskórnej leku Herceptin® i są spójne z doniesieniami pochodzącymi z wcześniejszych badań.

– Obserwując pozytywne efekty terapii lekiem Herceptin® u kobiet chorych na HER2-dodatniego raka piersi na świecie, dążymy do tego, by lek ten był dostępny w leczeniu neoadjuwantowym także w Polsce. Oferując nową podskórną postać leku Herceptin® polskiemu płatnikowi, opracowaliśmy program lekowy w taki sposób, by obejmował również chore we wczesnym stadium choroby. Dzięki lekowi Herceptin® w formie podskórnej zyskałyby one obok korzyści zdrowotnych, także większy komfort leczenia. Forma podskórna generuje także istotne oszczędności dla płatnika publicznego. W ofercie finansowej złożonej Ministerstwu Zdrowia Roche Polska zaproponowała obniżenie ceny samego leku w formie podskórnej o 12 proc. (w I roku refundacji) i o 14 proc. (w II roku) w porównaniu do dożylnej formy leku. Według naszych szacunków objęcie finansowaniem formy podskórnej już w drugim roku refundacji przyniosłoby oszczędności w budżecie NFZ w wysokości 21,6 mln zł. Obejmując refundacją postać podskórną leku przy niższym koszcie refundacji trastuzumabu, pacjentki otrzymają leczenie równie skuteczne i bezpieczne, a przy tym mniej uciążliwe i możliwe do stosowania w trybie ambulatoryjnym – powiedziała Agnieszka Brzezińska, dyrektor komunikacji w Roche Polska.

Trastuzumab w formie dożylnej (Herceptin®) wymaga przygotowania odpowiedniej dawki leku w zależności od wagi pacjentki, a także hospitalizacji chorych w celu podania leku. Podskórna forma Herceptin® to gotowy do użycia roztwór podawany co trzy tygodnie w stałej dawce 600 mg/5 ml, który nie wymaga specjalnego przygotowania. Podanie podskórne trwa od 2 do 5 minut zamiast 30 (a nawet 90 minut  na początku leczenia), jak przy podaniu dożylnym. Lek Herceptin® do podawania podskórnego może być stosowany w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji chorych. Postać podskórna leku Herceptin® jest preferowana zarówno przez personel medyczny8, jak i przez pacjentów6,7 – poprawia komfort oraz jakość życia kobiet chorych na HER2-dodatniego raka piersi, personelowi medycznemu daje więcej czasu na opiekę nad kolejnymi oczekującymi chorymi. Ponadto badanie PrefHer pokazało, że pacjentki, mające w badaniu możliwość porównania obu postaci trastuzumabu, zdecydowanie wolą być leczone postacią podskórną, ponieważ pozwala to uniknąć problemów związanych z podaniem dożylnym, jest wygodniejsze i mniej czasochłonne, a lęk i stres nierozłącznie związany z leczeniem onkologicznym jest przy podaniu podskórnym mniejszy.    
– Chemioterapia podawana tradycyjną metodą dożylną budzi silny lęk wśród pacjentów. Możliwość podania leku drogą podskórną, czyli w zastrzyku, jest ważną opcją odróżniającą lek od źle kojarzącej się pacjentom chemioterapii. Podskórna droga podania leku sprawia, że leczenie nowotworu jest mniej traumatyczne. Nie obciąża żył. Sprzyja poprawie jakości życia pacjentek. Pozwala uniknąć dodatkowego cierpienia, przez co zdecydowanie zmienia nastawienie do samego leczenia, a tym samym – może wpływać na zmniejszenie stygmatyzacji chorobą nowotworową. Co więcej, taka forma podania leku pozwala w miarę normalnie funkcjonować w rodzinie, nie wyklucza także z pracy zawodowej. W konsekwencji, może zmniejszać ogólny lęk społeczny przed rakiem – powiedziała Elżbieta Pożarowska, psycholog i psychoonkolog z Poradni Psychoonkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie.
Celem leczenia wczesnego raka piersi jest zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. Niejednokrotnie, dzięki zastosowaniu terapii anty-HER2 we wczesnym stadium choroby ograniczany jest zakres i rozległość interwencji chirurgicznej. Dlatego lek Herceptin® zgodnie ze światowymi standardami od lat stosowany jest w terapii neoadjuwantowej (przedoperacyjnej). W Polsce w leczeniu przedoperacyjnym chorych na wczesnego, jak również na miejscowo zaawansowanego raka piersi z nadekspresją receptora HER2 lek Herceptin® nie jest refundowany. Podaje się go jedynie pacjentom po radykalnym leczeniu chirurgicznym wczesnego raka piersi  w terapii adjuwantowej, jak i w leczeniu choroby uogólnionej.
Odbywająca się raz na dwa lata Międzynarodowa Konferencja nt. Raka Piersi w St. Gallen jest głównym forum, na którym omawia się optymalne leczenie chorych na raka piersi we wczesnym stadium. Eksperci z wielu ośrodków onkologicznych o zasięgu światowym prezentują na niej najnowsze dane i wspólnie dokonują ich krytycznego przeglądu.
– Cieszymy się, że na konferencji St. Gallen mogliśmy zaprezentować szereg plakatów na temat wczesnego raka piersi z całego naszego portfolio ze szczególnym naciskiem na jakość życia pacjentów. W przypadku raka piersi z ekspresją receptora HER2 firma Roche zebrała już dane od 1,7 miliona pacjentów leczonych na całym świecie. Naszym celem jest odkrywanie nie tylko nowych terapii, ale także współpraca w celu stworzenia nowych technologii wspierających pacjentów z wczesnym rakiem piersi – powiedziała Veronica Hersberger, międzynarodowy dyrektor medyczny ds. raka piersi Roche.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31