Stypendia NRL: Jest nowy system wnioskowania

166776377
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2021-02-15 08:45

Od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia.

Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie nawet do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl/, gdzie znajdują się także wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także