Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowy pełnomocnik MZ pomoże pacjentom z Ukrainy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 marca 2022 08:44

Nowy pełnomocnik MZ pomoże pacjentom z Ukrainy - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw przeniesienia, w celu kontynuacji leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Pełnomocnikiem została Katarzyna Drążek-Laskowska – dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) koordynacja współpracy pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie przeniesienia, wcelu kontynuacji leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zwanych dalej „pacjentami ukraińskimi”, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w zakresie:

a) tworzenia i aktualizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, listy pacjentów ukraińskich wstępnie zakwalifikowanych do przeniesienia,

b) udostępniania przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, listy, o której mowa w lit. a, państwom członkowskim Unii Europejskiej,

c) pozyskiwania przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym, odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej o proponowanych miejsca przeniesienia pacjentów ukraińskich, których dane znajdują się na liście, o której mowa w lit. a, oraz przekazywanie informacji o przeniesieniu ich do właściwych podmiotów leczniczych,

d) monitorowania wycofywania zgłoszeń nieaktualnych z listy, o której mowa w lit. a,

e) zapewnienia przepływu informacji w zakresie transportu pacjentów ukraińskich na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (EUCPM),

f) rozpowszechniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wśród zainteresowanych jednostek oraz świadczeniodawców, informacji o systemie przeniesienia pacjentów ukraińskich i zasadach jego funkcjonowania, celem umożliwienia przeniesienia tych pacjentów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie opracowania systemu umożliwiającego przeniesienie pacjentów ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad korzystania z tego systemu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także