Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rozliczanie świadczeń dla Ukraińców. Jak powinien zachować się świadczeniodawca?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lutego 2022 11:27

Rozliczanie świadczeń dla Ukraińców. Jak powinien zachować się świadczeniodawca? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
26 lutego NFZ opublikował wytyczne w sprawie zasad udzielania i rozliczania świadczeń dla Ukraińców.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce - zapewnia Fundusz w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej (dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy).

Prawnicy podkreślają, że już w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o cudzoziemcach i o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, które mają oparcie w przepisach konstytucji, pomoc medyczna dla osób uciekających przed prześladowaniami, konfliktem zbrojnym, jest zapewniana bezpłatnie i w zakresie takim, jaki przysługuje polskim świadczeniobiorcom. Jednak procedury są na tyle skomplikowane (w Polsce do tej pory dotyczyły stosunkowo niewielkiej grupy osób), że rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Jak powinien zachować się świadczeniodawca?

- nie powinien odmawiać pomocy, odsyłać do innego świadczeniodawcy, domagać się zapłaty za świadczenia lub wystawiać za nie faktur,

- powinien ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Niezależnie od wytycznych NFZ już w piątek i przez cały weekend środowisko lekarskie i świadczeniodawcy – zwłaszcza w lecznictwie ambulatoryjnym, w tym w POZ – organizowali się oddolnie, by objąć przybywających pomocą medyczną. Wiele osób przekraczających granicę polsko-ukraińską oczekiwało po tamtej stronie po nawet kilkadziesiąt godzin, co w połączeniu z wysiłkiem (ostatnie kilkanaście i więcej kilometrów pokonywali pieszo) i niskimi temperaturami skutkuje tym, że do miejsc, w których mają mieszkać, docierają z objawami infekcji, mocno przeziębieni, ale też odwodnieni (biegunki, wymioty ze zmęczenia). Tylko część problemów zdrowotnych (na przykład opatrzenie poranionych w marszu nóg) udaje się rozwiązać w punktach pomocy doraźnej, funkcjonujących dzięki wolontariuszom przy przejściach granicznych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także