Tag: "Bartłomiej Chmielowiec"

178 artykułów

RPP: powołajmy Fundusz Edukacji Zdrowotnej

Funduszu koordynowałby programy edukacyjne przygotowywane dziś przez wiele instytucji. Byłby...

Bartłomiej Chmielowiec: nie podważam skuteczności leczenia lekami biorównoważnymi

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi nadinterpretowania decyzji z dnia 11...

RPP i RPO spotkali się, by omówić wspólne działania na rzecz polskich pacjentów

Rzecznicy omówili bieżące zagrożenia dla praw pacjenta w Polsce, a także bariery (zwłaszcza...

Powstanie Fundusz Edukacji Zdrowotnej?

Rzecznik Praw Pacjenta proponuje powołanie Funduszu Edukacji Zdrowotnej, który byłby finansowany...

Łączy nas pacjent: Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w kwietniu

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Bartłomiej Chmielowiec: Słowo ma wielką moc

O konferencji „Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii” i koniecznych...

Dwadzieścia lat ubezpieczeń. Co dalej?

Jak będzie się zmieniał system ochrony zdrowia? Co trzeba, a co można poprawić w perspektywie...

W jaki sposób Bartłomiej Chmielowiec zamierza popularyzować prawa pacjenta?

- Pacjent, który zna swoje prawa, będzie najlepszym rzecznikiem swoich praw - powiedział...

Bartłomiej Chmielowiec:
Chciałbym, aby rodzice nie ponosili żadnych opłat za pobyt z dzieckiem w szpitalu

- Rządowy projekt wskazuje na to, że opłaty rodzica za pobyt w szpitalu będą związane z...

„W trosce o prawa kobiet” konferencja Rzecznika Praw Pacjenta

14 lutego Bartłomiej Chmielowiec zorganizował konferencję poświęconą zmianom w standardach...

RPP w sprawie praw dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego

Jednym z priorytetów działania Rzecznika Praw Pacjenta jest ochrona praw dzieci i młodzieży...

RAPORT - problemy zgłaszane przez pacjentów za pośrednictwem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca opracował i zaprezentował raport,...

Opieka psychiatryczna stanowi 9 proc. rozmów kierowanych na infolinię RPP

- Pacjenci narzekają na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych -...

Sąd: Wybór leku nie może być uzależniony od wyniku przetargu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał decyzję Rzecznika Praw Pacjenta o tym, że...

RPP proponuje usprawnienie drogi pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają...

Wręczenie statuetek „Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta” - zobacz relację

Rzecznik Praw Pacjenta uhonorował 10 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do...

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) 800 190 590

Nowy jednolity numer w całym kraju zastąpi kilkanaście numerów funkcjonujących obecnie w...

Rzecznik Praw Pacjenta skuteczny przed sądem

Bartłomiej Chmielowiec efektywnie wspiera pacjentów w toczących się postępowaniach przed...

RPP interweniuje ws. pracowników szpitala w Mielcu

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do dyrekcji szpitala w Mielcu z prośbą o przekazanie wyjaśnień...

Sąd w psychiatrii - psychiatria w sądzie

Sąd i psychiatria to dwa obszary, które nieustannie się przenikają. W licznych sprawach z...

RPP zwraca uwagę na kwestię kosztów sądowych w procesach o błędy medyczne

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, zwracając...

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów - transmisja online

Wyzwania i oczekiwania stawiane przed Rzecznikiem Praw Pacjenta na lata 2019-2021.

RPP przypomina o specjalnych uprawnieniach pacjentów z niepełnosprawnościami

RPP na bieżąco monitoruje obecną sytuację w służbie zdrowia, w tym informacje pochodzące ze...

Relacja z konferencji:
Bartłomiej Chmielowiec: Obowiązkiem dorosłych jest pomaganie chorym dzieciom

- Otworzyliśmy już 643 Zaczytaną Bibliotekę - powiedziała Agnieszka Pawlak, prezes Fundacji...

W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym otwarto Zaczytaną Bibliotekę

- Od początku wspieram wielką akcję zbierania książek, aby tworzyć Zaczytane Biblioteki –...

RPP: Finansowanie chorób rzadkich nie jest zbyt kosztowne

– Ważne, by uświadomić Polakom istotę zasady solidaryzmu społecznego – mówi Bartłomiej...