Tag: "DPS"

9 artykułów

Pracodawcy przeciwni zmianom w domach opieki społecznej

Procedowany przez resort rodziny i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy...

DPS jak placówka medyczna: Jest projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o...

Niepełnosprawność: Wypalenie rodzicielskie i opieka wytchnieniowa

O tym, czym jest wypalenie rodzicielskie i jak pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych –...

Uchodźcy z Ukrainy remedium na braki kadrowe w opiece długoterminowej?

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” apeluje do rządzących o wykorzystanie potencjału...

Opieka nad seniorem – dylematy, wyzwania i zderzenie z realiami

Kiedy osoba starsza zaczyna wymagać fachowej opieki, rodzina staje przed trudnym dylematem: wybrać...

MZ rozszerzy katalog podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych...

NIK: Opieka całodobowa nad niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi poza kontrolą

W skrajnych przypadkach 10, 12 a nawet 18 lat działały bez zezwolenia placówki, które poza...

Domy pomocy społecznej: ogniska epidemii

Koronawirusa stwierdzono na razie w około 20 na 800 domów pomocy społecznej. Ministerstwo Zdrowia...