Tag: "kontrole NFZ"

14 artykułów

Zmiany w kontrolach prowadzonych przez NFZ

Opublikowano Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy...

NFZ: Jest sprawozdanie ws. nieprawidłowości zgłoszonych przez świadczeniobiorców

Centrala NFZ opublikowała 5 sierpnia br. Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez...

NFZ skontrolował lekarzy. Jakie uchybienia wykrył Fundusz?

NFZ przedstawił już informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez...

Jest zarządzenie dotyczące kontroli prowadzonych przez NFZ

5 lipca prezes NFZ wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie odnośnie kontroli realizowanych...

NFZ: Zmiany w postępowaniach kontrolnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie...

Idą zmiany w SOR-ach

Rząd spieszy na ratunek szpitalnym oddziałom ratunkowym. System TOPSOR uporządkuje sytuację na...

Czy samodzielność zawodowa pielęgniarek istnieje w praktyce?

Należy zatem, bacznie obserwować kontrole NFZ, które odbywają się w województwie...

NFZ o wynikach kontroli w aptekach

Jakie błędy NFZ wytknął aptekarzom?

NFZ skontrolował apteki

Fundusz opublikował informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie...

Informacja o kontrolach NFZ na nowych zasadach

Prezes NFZ wydał zarządzenie w tej sprawie.

NFZ po kontroli szpitala: atrapy zamiast sprzętu

Jakie nieprawidłowości w Szpitalu w Pszczynie ujawniła kontrola Śląskiego NFZ?