Tag: "nauczyciele"

5 artykułów

Kurator oświaty o szczepieniach. Czy będzie dymisja?

Być może w poniedziałek 10 stycznia zapadnie decyzja w sprawie ewentualnej dymisji małopolskiej...

Projekt rozporządzenia MZ
Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Przekazano do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania...

Przegląd prasy:
Rolnicy wyzdrowieli po wprowadzeniu e-zwolnień. Nauczyciele wciąż chorzy

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o rolnikach, którzy wyzdrowieli po wprowadzeniu e-zwolnień,...