Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Stanowisko OPZZ w sprawie bezpieczeństwa pracy szkół

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2020 13:52

Stanowisko OPZZ w sprawie bezpieczeństwa pracy szkół - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Od 1 września uczniowie wracają do szkół, a nauczyciele do pracy. Priorytetem jest bezpieczeństwo. W opinii Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej procedury nie spełniają tych warunków, a jedynie przenoszą główną odpowiedzialność na dyrektorów szkół. OPZZ sprzeciwia się takim rozwiązaniom, przypominając, że zgodnie z art. 24 Konstytucji RP to państwo sprawuje nadzór nad warunkami pracy i żąda:

  • Obowiązkowych okresowych testów dla nauczycieli,
  • Wyposażenia nauczycieli w środki ochrony osobistej,
  • Szczególne zabezpieczenie nauczycieli z chorobami współistniejącymi i w wieku 60+.

Związek Nauczycielstwa Polskiego należący do OPZZ już w czerwcu apelował do MEN o systemowe rozwiązania. ZNP wnioskowało o podjęcie przez resort edukacji działań polegających na:

1) doposażeniu placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów potrzebującym uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość zdalnego kształcenia;

2) utworzeniu kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie istniejące i nowe e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:

e-zasoby do kształcenia dla wszystkich uczniów, dostosowane do wymogów podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym i z myślą o dzieciach o różnych potrzebach edukacyjnych,
materiały edukacyjne instytucji nauki i kultury,
narzędzia dla nauczycieli tworzących własne zasoby,
poradniki dla uczniów i rodziców: Jak efektywnie korzystać z e-zasobów i organizować naukę w domu,
szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,
komunikator do prowadzenia wideokonferencji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3) zapewnieniu dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;

4) zapewnieniu nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia, ponieważ do tej pory nauczyciele pozbawieni byli odpowiedniego wsparcia (szkolenia i stałe konsultacje powinny być prowadzone przez ORE i lokalne ośrodki doskonalenia nauczycieli);

5) zintegrowaniu działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;

6) opracowaniu sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;

7) uregulowaniu kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;

8) modyfikacji podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;

9) opracowaniu systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;

10) kompleksowym wsparciu uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

OPZZ apeluje o jak najszybsze uregulowanie tych kwestii.

Źródło: OPZZ

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.