Tag: "pielęgniarstwo"

15 artykułów

List otwarty środowiska pielęgniarek

Pielęgniarstwo umiera na naszych oczach! W naszych koleżankach, którym nie udało się pomóc,...

Rola zawodowa w zawodzie pielęgniarki

Współcześnie, zasady, a także warunki wykonywania zawodu pielęgniarskiego są uregulowane...

Czym są diagnozy pielęgniarskie?

Rozmowa z dr hab. n. o zdr., mgr piel. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, dyrektorem Instytutu...

Pielęgniarki Cyfrowe
WPŁYW PRACY PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA NA ŻYCIE OSOBISTE

Potrzeby niższego rzędu, tzw. podstawowe muszą być zaspokojone, aby człowiek mógł odczuwać...

Rozporządzenie MZ
Co z egzaminami specjalizacyjnymi pielęgniarek i położnych?

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia...

Pielęgniarstwo – istota człowieczeństwa

Nasz zawód daje możliwości okazania profesjonalnej troski drugiemu człowiekowi, który jest...

Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych:
„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez RM

Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji...

Mentoring i coaching w Pielęgniarstwie

Kluczem do sukcesu jest to chęć podejmowania ryzyka związanego z procesem zmiany bez pewności,...

Kompetencje pielęgniarki operacyjnej - część 1

Zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej obejmuje całościowe,

Czy samodzielność zawodowa pielęgniarek istnieje w praktyce?

Należy zatem, bacznie obserwować kontrole NFZ, które odbywają się w województwie...

Współczesny wizerunek pielęgniarki cz.III

Pielęgniarka obecnie, to równoprawny partner w zespole terapeutycznym, obok lekarza i innych...

Współczesny wizerunek pielęgniarki cz. II

Pielęgniarki nie chcą już wywierania na siebie nacisku przez społeczeństwo, by trwało w...

Stereotypowy wizerunek pielęgniarki w Polsce - czy uda nam się z niego wyzwolić ? cz.1

Środowisko pielęgniarskie mocno odczuwa, że ich zawód to jeden z najbardziej niedocenionych...