Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

"Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" przyjęta przez RM

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 października 2019 15:06

"Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" przyjęta przez RM - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji zarobkowej, zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających uprawnienia emerytalne.

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia.

Cele „Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” to:

 • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
 • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
 • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
 • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
 • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
 • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
 • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek
 • i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
 • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
 • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z:

 • budżetu państwa;
 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.);
 • Funduszu Pracy (w 2020 r.);
 • środków innych jednostek sektora finansów publicznych;
 • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródło: premier.gov.pl

Zobacz także