Tag: "rzecznik praw pacjenta"

247 artykułów

Forum Ekonomiczne 2020:
Jakie działania podejmie RPP, aby zapewnić starszym osobom dobrą opiekę?

O wyzwaniach polityki społecznej w opiece senioralnej - opowiedział Medexpressowi Jarosław...

Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta zacieśniają współpracę

Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta...

Tydzień Pacjencki:
Czy koronawirus pogłębia nierówności w zdrowiu?

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta nierówności w zdrowiu powinny być domeną wielu polityk...

Tydzień Pacjencki:
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- co przyniesie?

Jednym z priorytetów Rzecznika Praw Pacjenta jest wzmocnienie roli i bezpieczeństwa pacjentów w...

Tydzień Pacjencki:
Wydawca specjalny Medexpressu: Rzecznik Praw Pacjenta

Dziś wydawcą specjalnym Medexpressu będzie Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta....

Wakacyjny Poradnik Pacjenta - urlop w czasie epidemii

Tegoroczne wakacje całkowicie różnią się od poprzednich, które znamy. Pandemia koronawirusa...

Koronawirus: Wsparcie dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem

Rzecznik Praw Pacjenta przygotował listę telefonów do organizacji, które m.in. oferują pomoc...

Telegram pacjencki: co z prawami pacjenta w okresie epidemii?

W jubileuszowym, dziesiątym telegramie pacjenckim o potrzebach pacjentów w czasach epidemii...