Naukowcy University of Oxford:

Tani lek, który sprawdza się w domowym leczeniu COVID-19

Magda Mazurek

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 12:57

Fot. Getty Images/iStockphoto
Magda Mazurek

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 12:57

W ramach badania Principle 961 osób zostało losowo przydzielonych do przyjmowania wziewnego budezonidu ((800 µg dwa razy dziennie przez 14 dni) w domu i porównano z wynikami 1819 pacjentów otrzymujących standardową opiekę.

Okazało się, że średni czas do wyzdrowienia zgłaszanego przez pacjentów przyjmujących wziewny budezonid był o 3 dni krótszy w porównaniu ze zwykłą opieką. Około jedna trzecia (32%) osób przyjmujących wziewny budezonid wyzdrowiała w ciągu pierwszych 14 dni w porównaniu z nieco ponad jedną piątą (22%) w grupie zwykłej opieki.

Grupa budezonidu również zgłaszała lepsze samopoczucie po dwóch tygodniach. Analizując przyjęcia do szpitala, naukowcy stwierdzili, że, 8,5% w grupie budezonidu zostało przyjętych do szpitala z covid-19 w porównaniu z 10,3% w grupie zwykłej opieki. Jednak w badaniu było zbyt mało hospitalizacji aby wyciągnąć konkretne wnioski na temat wpływu budezonidu na hospitalizację.

Rząd Wielkiej Brytanii w swoim oświadczeniu stwierdził, że budezonid, nie jest obecnie zalecany jako standard leczenia, ale można go rozważyć (poza wskazaniami) u indywidualnych przypadków z objawami COVID-19 w wieku 65 lat i starszych lub w wieku 50 lat i starszych z chorobami współistniejącymi.”

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

budesonidum / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31