OZZPiP:

Testy na obecność koronawirusa u pracowników są przeprowadzane zbyt opieszale

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2020, 12:01

Fot. Medexpress.TV
Medexpress

Opublikowano 18 marca 2020, 12:01


Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował pismo do ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań w zakresie opracowania jednolitych standardów postępowania dotyczących pracowników medycznych i niemedycznych, którzy mieli kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19). Poniżej zamieszczamy treść pisma.


„Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie, mając na uwadze rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 w kraju oraz zwiększającą się liczbę zachorowań, jak również podjętą przez ministra zdrowia decyzję o przekształcaniu oddziałów i szpitali w zakaźne, a także powagę sytuacji i konieczność zwolnienia rozprzestrzeniania się epidemii, informuję o licznych, napływających do Związku niepokojących sygnałach.

Nieprawidłowości dotyczą podejmowania kluczowych decyzji przez osoby odpowiedzialne za pracowników, którzy wcześniej mieli kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-Cov-2 lub podejrzanymi o zachorowanie. Pracownicy zgłaszają braki sprzętu ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych, jednak najbardziej oburza ich sytuacja braku szybkich
decyzji o zastosowaniu izolacji (kwarantanny) po kontakcie z pacjentem, u którego stwierdzono zachorowanie, a który wcześniej przebywał na ogólnej sali chorych i nie traktowano go w sposób szczególny (sanitarnie).

Pracownicy po kontakcie z pacjentem zakażonym lub zagrożonym zakażeniem,
ponownie kierowani są do pracy i mają kontakt z innymi chorymi, współpracownikami,
domownikami oraz innymi osobami, co pozwala na szerzenie się dróg zakażenia i przyczynia się do przyrostu zachorowań. Obserwuje się zbyt dużą opieszałość w przeprowadzaniu
u pracowników badań testowych wykrywających obecność wirusa, co w sytuacji podejrzenia
zachorowania wpływa negatywnie na ich psychikę. Brak jest też odpowiedniego wsparcia
psychologicznego pracowników przebywających na kwarantannie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej mamy obowiązek
wykonywać zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Dodatkowo pielęgniarki i położne są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przepisy ustawowe zobowiązujące nas do ratowania życia i zdrowia ludzkiego nie powinny
dawać podstaw pracodawcom i osobom działającym w ich imieniu do lekceważenia naszego zdrowia i życia oraz naszych bliskich.

Wobec powyższych sygnałów, w ocenie Ogólnopolskiego Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych, w celu zwolnienia tempa przyrostu zachorowań i przeciwdziałania im konieczne
jest PILNE podjęcie ze strony ministra zdrowia działań regulujących tę sytuację w sposób
jednolity na terenie całego kraju” - informuje OZPiP.

Źródło: OZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZPiP / Krystyna Ptok / koronawirus / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31