Unia zaostrzy przepisy dotyczące substancji rakotwórczych w miejscu pracy

Fot. Thinkstock / Getty Images
Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywie dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów. Na czym mają polegać?
Tomasz Kobosz 2016-05-13 14:05

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zachorowania na nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej stanowią główną przyczynę śmiertelności zawodowej.

Choroby nowotworowe odpowiadają za 53 proc. zgonów związanych z pracą. Nowotworom wywoływanym przez warunki pracy można zapobiegać przez zmniejszenie lub wyeliminowanie narażenia na czynniki chorobotwórcze.

Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, jakie należy podejmować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia narażenia na rakotwórcze czynniki chemiczne.

Zaproponowane poprawki skupiają się na ryzyku związanym z 13 substancjami rakotwórczymi - chodzi zarówno o uwzględnienie nowych, jak i o zmianę dotychczasowych wartości dopuszczalnych czynników rakotwórczych i mutagenów.

Wspomniane wartości dopuszczalne określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Propozycje ujęte we wniosku opierają się na dowodach naukowych, a jego przedstawienie poprzedziła szeroka debata z naukowcami, pracodawcami, pracownikami, przedstawicielami państw członkowskich oraz inspektorami pracy.

Jednym z konkretnych przykładów czynników chemicznych, które zostaną uwzględnione w nowych przepisach, jest krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego. Komisja proponuje ująć ją w dyrektywie jako substancję powstałą w wyniku procesu, tzn. pył powstały w trakcie procesów górniczych, wydobywczych lub drążenia tuneli, albo też na skutek cięcia, kruszenia i rozdrabiania materiałów zawierających krzem, takich jak beton, cegły czy skały. Substancja ta pozostaje jednak główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc.

Wniosek Komisji umożliwi ochronę pracowników w całej UE, m.in. w sektorze budowlanym, gdzie zatrudnionych jest niemal 70 proc. wszystkich pracowników narażonych na działanie pyłu krzemionkowego.

Źródło: KE

PDF

Zobacz także