Uwaga na liniowe środki kontrastowe zawierające gadolin stosowane w jądrowym rezonansie magnetycznym

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 19 kwietnia 2017, 07:47

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 19 kwietnia 2017, 07:47

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee-PRAC zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wytypowanych czterech środków kontrastowych o liniowej budowie zawierających gadolin /Gd/ pierwiastek z grupy lantanowców.

Powodem dyskusji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami odpowiedzialnymi a Komitetem PRAC są badania naukowców z Mayo Clinic USA z 2014 roku, z których wiemy , że pierwiastek gadolin odkłada się w tkankach mózgowych pacjentów otrzymujących środki kontrastowe stosowane w badaniach metodą jądrowego rezonansu magnetycznego /MRJ/.

Rezonans magnetyczny jest metodą obrazowania wykorzystującą pola magnetyczne generowane przez cząsteczki wody w organizmie pacjenta.

Podany dożylnie związek gadolinu oddziaływuje na cząsteczki wody w następstwie czego wydają one mocniejszy sygnał pozwalający uzyskać jaśniejszy i wyraźniejszy obraz.

Do dyskusyjnych środków kontrastowych zaliczamy: iniekcje dożylne kwasu gadobenowego, gadodiamidu kwasu gadopentetowego oraz amidu kwasu gadowersetowego zawierające w swych cząsteczkach pierwiastek gadolin o własnościach paramagnetycznych.

Do dzisiaj nie zaobserwowano żadnych symptomów lub chorób związanych z obecnością gadolinu w mózgu.

Niestety odkładanie się gadolinu w innych organach i tkankach wiąże się u pacjentów mających upośledzoną funkcje nerek z włóknieniem układowym narządów oraz grubieniem skóry.

Zaleca się przed stosowaniem różnych środków kontrastowych u pacjentów sprawdzenie stanu funkcjonalności nerek miedzy innymi poprzez oznaczenie poziomu kreatyniny lub klirensu kreatyniny.

Na rynku pozostają środki kontrastowe - cząsteczki cykliczne z gadolinem, bo w odróżnieniu od liniowych mają zdecydowanie mniejszą tendencję do wydzielania gadolinu oraz liniowe o niskim stężeniu gadolinu podawane w małej dawce wstrzykiwanej dostawowo oraz kwas gadoksetowy stosowany na potrzeby badań wątroby.

Kwas gadoksetowy spełnia bardzo istotną rolę w diagnostyce wątroby i musi zostać na rynku, bo nie ma alternatywnej metody badania.

Dr n farm Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30