Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Wiemy ile pieniędzy dostaną lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni

Medexpress

Opublikowano 26 wrzesnia 2017, 08:57

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 26 wrzesnia 2017, 08:57

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi na interpelację dotyczącą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazała, że "zobrazowanie rzeczywistych wzrostów wynagrodzeń przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych jest niemożliwe, z uwagi na fakt, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. kwoty podwyżek będą obliczane odrębnie dla każdego pracownika i będą zależne od jego faktycznego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca danego roku, jak też od ustalonego w konkretnym podmiocie leczniczym wzrostu wynagrodzeń w danym roku. Pracodawcy/podmioty lecznicze świadomi do jakich wynagrodzeń zasadniczych muszą docelowo podwyższyć wynagrodzenia pracowników w terminie do 31 grudnia 2021 r., mogą po porozumieniu z załogą pracowników zdecydować o dokonywaniu w danym roku wyższych podwyżek niż wskazane w ustawie minimum".

Wiceminister przyznała, że na potrzeby oceny skutków ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. dokonano jednak szacunkowych obliczeń kwot, o które wzrosną wynagrodzenia zasadnicze poszczególnych grup zawodowych.

Szacunkowa kwota łącznej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dokonanej do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r. dla poszczególnych grup zawodowych według kwalifikacji:

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - 2351 zł

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - 2302 zł

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 2351 zł

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 1644 zł

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - 2851 zł

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - 1559 zł

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją - 2868 zł

Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją - 1099 zł

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji - 1124 zł

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1–9, wymagający średniego wykształcenia - 1421 zł

Źródło: Sejm

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minimalne wynagrodzenie / pracownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28