Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Radosław Sierpiński odpowiada na zarzuty: Spełniałem wszystkie kryteria w konkursie na prezesa ABM

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 8 stycznia 2024 12:49

Radosław Sierpiński odpowiada na zarzuty: Spełniałem wszystkie kryteria w konkursie na prezesa ABM - Obrazek nagłówka
fot. Andrzej Kacprzak
– Stanowczo oświadczam, że spełniałem wszystkie wymagane konkursem kryteria, w tym ustawowy wymóg posiadania trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi – napisał w mediach społecznościowych dr hab. Radosław Sierpiński, były prezes Agencji Badań Medycznych. To reakcja na informację Ministerstwa Zdrowia dotyczącą złożenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:

29.12.2023 r. zostałem odwołany z funkcji prezesa Agencji Badań Medycznych przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę. Pomimo poważnych wątpliwości prawnych, dotyczących zgodności tej decyzji z ustawą o Agencji Badań Medycznych, postanowiłem powstrzymać się od jej komentowania. Nie mogę jednak pozostawić bez reakcji informacji jaką 04.01.2024 r. przekazało do wiadomości publicznej Ministerstwo Zdrowia, dotyczącej złożenia do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wyborem mnie na stanowisko prezesa ABM w dniu 12 czerwca 2021 r.

Doniesienia te, pozostawione bez komentarza, godzą w moje dobre imię oraz podważają kompetencje urzędników i ekspertów, z których składała się komisja wybierająca prezesa ABM. To eksperci, naukowcy oraz doświadczeni urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, członkowie służby cywilnej, od wielu lat pracujący dla tej instytucji bez względu na sympatie polityczne. Osoby te, co do kompetencji których nikt nie formułuje jakichkolwiek zarzutów, swoim autorytetem potwierdziły spełnienie przeze mnie ustawowych wymogów, również tych, dotyczących wymaganego doświadczenia.

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi okoliczności przeprowadzenia konkursu na prezesa ABM, w październiku 2023 przekazałem Ministerstwu Zdrowia szczegółowe, pisemne wyjaśnienia odnośnie poddawanej w wątpliwość kwestii dotyczącej mojego doświadczenia. Stanowczo oświadczam, że spełniałem wszystkie wymagane konkursem kryteria, w tym ustawowy wymóg posiadania trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Potwierdziła to także komisja konkursowa, dokonując wyboru. Jestem w stanie to wykazać i udokumentować w każdym momencie, w tym także przed Sądem. Do pełnej dokumentacji w tej sprawie miała także dostęp minister Izabela Leszczyna. Agencja Badań Medycznych jest wyjątkową instytucją, wspierającą pacjentów, współpracującą ze zrzeszającymi je organizacjami, a także pozytywnie wpływającą na rozwój sektora badań klinicznych w Polsce.

Od początku odpowiadałem za zbudowanie i prawidłowe funkcjonowanie ABM, dochowując wszelkiej staranności i dbając o właściwą realizację ustawowych obowiązków agencji. Niezależnie od tego, kto będzie kierował tą instytucją – apeluję by tych działań nie zaniechać, bo realnie przekładają się na dobro pacjentów. To wartości nie do przecenienia. Formułując oceny proszę o opieranie się wyłącznie na faktach i oficjalnych dokumentach, nie zaś opiniach bądź nieudokumentowanych pogłoskach.

Prawda jest jednoznaczna i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. W imię tej prawdy powstało niniejsze oświadczenie, ważne nie tylko w kontekście ochrony mojego dobrego imienia, ale również wielu zaangażowanych pracowników Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, ekspertów i naukowców – którym należy się szacunek i uczciwe traktowanie.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także