Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - zaproszenie

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 19 grudnia 2023 10:00

Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - zaproszenie - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” kończą realizację projektu pn.: „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W Polsce zidentyfikowano ok. 380 szpitali, które spełniają podstawowe kryteria w zakresie potencjału dawstwa - funkcjonuje w nich oddział intensywnej terapii, oddział udarowy lub oddział intensywnej opieki neurochirurgicznej. Nie mniej jednak tylko 60 do 80 szpitali aktywnie zgłaszało zmarłych dawców ze stwierdzoną śmiercią mózgu. Ok. 10 szpitali zgłaszało 10 i więcej potencjalnych dawców w ciągu roku i odpowiadało za ok. 35% wszystkich zgłoszeń. W przypadku pobrań szpitalnych zgłaszanie potencjalnych dawców tkanek, w tym tkanek oka, bez powiązania z dawstwem narządowym także należało do rzadkości.

Główną intencją projektu było zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych zmarłych dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, m.in. w oddziałach intensywnej terapii i oddziałach udarowych na terenie całego kraju. Jednocześnie celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności koordynatorów transplantacyjnych, a także kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

W celu osiągnięcia ww. celów w ramach projektu w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r. zrealizowano niżej wymienione działania:

Ø opracowano standardy akredytacyjne pt. „Szpitalny system jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek”;

Ø wydano, w wersji elektronicznej, podręcznik wdrożeniowy dotyczący szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek dla podmiotów leczniczych;

Ø objęto wsparciem 68 podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą;

Ø przeprowadzono 7 szkoleń w zakresie szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek;

Ø przeszkolono 380 pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia osób, w celu poprawy efektywności funkcjonowania szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek;

Ø przeszkolono 45 wizytatorów;

Ø przeprowadzono 51 wizyt akredytacyjnych w podmiotach leczniczych, które uzyskały certyfikaty akredytacyjne;

Ø zgłoszonych zostało 382 rzeczywistych dawców narządów i tkanek przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie;

Ostatnim działaniem projektu jest konferencja zamykająca ww. projekt, która odbędzie się 20 grudnia br. Konferencja będzie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń koordynatorów transplantacyjnych, przedstawicieli podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli instytucji uczestniczących w procesie donacji narządów i tkanek, tak aby razem pochylić się nad problemem liczby dawców oraz nakreślić propozycje działań podtrzymujących
i kontynuujących założenia projektu, które przyczynią się do efektywnego funkcjonowania obszaru dawstwa narządów i tkanek.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023r. w hotelu NOVOTEL Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ:

https://konferencjawsparcieprocesowdotyczacychdawstwanarzadowitkanek.pl/

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także