Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

WUM gospodarzem międzynarodowego sympozjum EOTTD

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 maja 2023 12:15

WUM gospodarzem międzynarodowego sympozjum EOTTD - Obrazek nagłówka
The European Organisation for Treatment of Trophoblastic Diseases (EOTTD) zajmuje się optymalizacją diagnostyki, leczenia i badań naukowych w zakresie ciążowej choroby trofoblastycznej – rzadkiego nowotworu rozwijającego się z komórek łożyska. W dniach 11-13 maja br. w murach WUM odbyło się spotkanie członków EOTTD. Wydarzenie objęli patronatem Rektor WUM oraz Centrum Doskonałości Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych WUM.

– Spotkanie służy poszerzeniu wiedzy i wymianie doświadczeń w diagnostyce i leczeniu ciążowej choroby trofoblastycznej (ang. gestational trophoblastic disease, GTD). Rzadkość występowania tej choroby wiąże się w naturalny sposób z mniejszym doświadczeniem personelu w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, co stwarza ryzyko niepowodzenia leczenia. Niemniej jednak, jest to choroba potencjalnie wyleczalna, należy tylko pamiętać o zachowaniu odpowiednich standardów leczenia – mówi dr hab. Grzegorz Szewczyk, koordynator ginekologii w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM, członek EOTTD, przewodniczący komitetu organizacyjnego 11 edycji EOTTD.

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Pierwszego dnia sympozjum odbyło się posiedzenie komitetu ds. wytycznych GCIG-ESGO-EOTTD-ISSTD. To trzecie z ośmiu spotkań, których efektem ma być powstanie kompletnego dokumentu zawierającego wytyczne i wskazówki postępowania w przypadku GTD oraz poprawy jakości leczenia. W debacie uczestniczyło 36 ekspertów z największych organizacji zajmujących się tą problematyką: European Organisation for Treatment of Trophoblastic Diseases (EOTTD), International Society for the Study for Trophoblastic Disease (ISSTD) i European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Jedynym przedstawicielem z Polski w tym gronie był występujący z ramienia ESGO dr hab. Grzegorz Szewczyk. Online obecni byli również członkowie The Gynecological Cancer InterGroup (GCIG) i ISSTD. Wytyczne mają zostać opracowane do końca 2023 r. 

Najważniejsze tematy

Kolejnego dnia eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach pięciu sesji tematycznych. Pierwsza dotyczyła metod diagnostycznych w GTD. Specjaliści omawiali m.in. rolę ultrasonografii, przydatność PET-CT czy sposoby postępowania w przypadku utrzymującego się niskiego poziomu hCG. Kolejna sesja prezentowała aktualne wyniki badań młodych badaczy. Mówiono m.in. o analizie genomowej i transkryptomicznej ETT i PSTT, braku konieczności stosowania chemioterapii przy normalizacji hCG, genomowych różnicach pomiędzy krążącym DNA guza z ciążowych i nieciążowych guzów trofoblastycznych. Trzecia sesja skierowana była do pielęgniarek. W jej trakcie poruszono temat początkowego szoku po diagnozie oraz postępowania z pacjentem. Czwarta dotyczyła pułapek postępowania w ciążowej neoplazji trofoblastu (GTN) – złośliwej postaci ciążowej choroby trofoblastycznej (GTD). W trakcie sesji rozmawiano m.in. o możliwym uproszczeniu punktacji GTN FIGO, przypadkach niskiego ryzyka i odstępstwach od standardu opieki, miejscu immunoterapii w GTN. Ostatnią sesję poświęcono wymianie doświadczeń z ośrodków zajmujących się ciążową chorobą trofoblastyczną. Przedstawiono doświadczenia z Belgii, Hiszpanii, Kenii oraz Szwajcarii.

Współpraca ekspercka

Unikatowym elementem konferencji EOTTD jest opracowywanie strategii postępowania przez grupy robocze złożone z klinicystów, diagnostów, patologów oraz pielęgniarek i położnych. Spotkania takich grup odbyły się w trakcie ostatniego dnia zjazdu. Prof. Piotr Węgrzyn, kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii UCK WUM, współorganizator konferencji: – Leczenie ciążowej choroby trofoblastycznej to współpraca multidyscyplinarna, nie tylko pomiędzy lekarzami różnych specjalności, ale też z diagnostami laboratoryjnymi, genetykami oraz personelem pielęgniarskim. EOTTD jest organizacją otwartą na nowych członków, którzy są zainteresowani podnoszeniem standardów opieki na pacjentkami z GTD w całej Europie.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że nasz uniwersytet gościł tak wybitnych specjalistów zajmujących się ciążową chorobą trofoblastyczną chorobą – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM. – To rzadkie schorzenie, ale nie znaczy, że nie występuje. Należy pamiętać, że ze schorzeniami rzadkimi żyje w Polsce około pół miliona osób. Dlatego takie spotkania są ważne dla społeczności medyków z naszego kraju. Dają bowiem możliwość spotkania ekspertów, nawiązania kontaktów oraz zapoznania się z najnowszymi doniesieniami i osiągnięciami, często takimi, które jeszcze nie zostały opublikowane.

Źródło: WUM

Tematy

EOTTD / GTD / WUM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także