Wzrost kwot na refundację leków w 2019 r.

Michał Modro

Opublikowano 28 maja 2019, 12:07

Michał Modro

Opublikowano 28 maja 2019, 12:07

NFZ prognozuje wzrost wydatków na refundację.

Jak wskazuje ministerstwo zdrowia, zgodnie z przedłożoną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2019 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1.243.303.000 zł względem roku poprzedniego.

Leki na receptę, programy lekowe, chemioterapia.

Zwiększenia finansowania będzie wynikało z finansowania dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu

  • leków dostępnych w aptece na receptę;
  • programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
  • leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

W tym przypadku planowany wzrost to 437.251.000 zł.

Jednocześnie planowany jest wzrost nakładów na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń w programach lekowych do kwoty 763.402.000 zł

Wzrost refundacji w grupach limitowych.

Dodatkowe finansowanie, do kwoty 46.650.000 zł., obejmie również przewidywany wzrost refundacji w wybranych grupach limitowych wynikający ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa refundacyjna / refundacja / leki / lista leków refundowanych / dostęp do świadczeń / prawo / leki generyczne / zmiany / produkty lecznicze / legislacja / leki innowacyjne / leki biologiczne / budżet / rozporządzenie / leki biopodobne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30