Blogosfera Medexpressu

Wzrost kwot na refundację leków w 2019 r.


Michał Modro 2019-05-28 12:07
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację. Jak wynika z jego treści znacząco wzrosną kwoty na refundację leków jeszcze w 2019 r.

NFZ prognozuje wzrost wydatków na refundację.

Jak wskazuje ministerstwo zdrowia, zgodnie z przedłożoną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2019 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie NFZ, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1.243.303.000 zł względem roku poprzedniego.

Leki na receptę, programy lekowe, chemioterapia.

Zwiększenia finansowania będzie wynikało z finansowania dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu

  • leków dostępnych w aptece na receptę;
  • programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
  • leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji.

W tym przypadku planowany wzrost to 437.251.000 zł.

Jednocześnie planowany jest wzrost nakładów na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń w programach lekowych do kwoty 763.402.000 zł

Wzrost refundacji w grupach limitowych.

Dodatkowe finansowanie, do kwoty 46.650.000 zł., obejmie również przewidywany wzrost refundacji w wybranych grupach limitowych wynikający ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej.

PDF

Zobacz także