XIII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care

Medexpress

Opublikowano 04 pazdziernika 2018, 08:09

122174648 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 04 pazdziernika 2018, 08:09

Stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC) od 2006 roku organizuje corocznie sympozjum Evidence-Based Health Care (EBHC). Wydarzenie to na trwałe wpisało się w kalendarz krajowych spotkań edukacyjnych, przyciągając liczne grono ekspertów ds. ochrony zdrowia z krajów Europy Centralnej i Wschodniej (region CEE). Tegoroczna edycja sympozjum, zatytułowana „Integrated health care – exploration beyond the HTA”, poświęcona będzie zagadnieniom związanym z opieką zintegrowaną w kontekście całościowej opieki nad pacjentem.
Pacjent jest najważniejszy
Kluczowe zagadnienia, jakie zostaną poruszone w trakcie dwóch dni tegorocznego sympozjum, to między innymi:
• Korzyści z systemu opieki zdrowotnej opartej na efektach (value-based health care) – doświadczenia polskie i światowe;
• Opieka zintegrowana jako początek drogi do value-based health care – perspektywy dla pacjentów, korzyści dla systemu ochrony zdrowia;
• Debata ekspertów państw regionu CEE dotycząca wspólnych międzynarodowych projektów HTA, w tym np. wspólnych negocjacji cenowych;
• Głos pacjenta i jego wpływ na decyzje w Ochronie Zdrowia;
• Debaty i dyskusje z udziałem lekarzy, naukowców, decydentów ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji pacjenckich
• Tworzenie wiarygodnych wytycznych postępowania klinicznego.
Goście
Gośćmi tegorocznego sympozjum będą wybitni eksperci m.in. z Holandii, Kanady czy Australii, w tym Wija Oortwij, John Gillespie oraz Bradley Johnston, którzy podzielą się swoimi wieloletnimi doświadczeniami we wprowadzaniu, organizacji i działaniu programów opieki zintegrowanej. W spotkaniu i dyskusjach wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wśród zaproszonych prelegentów i uczestników nie zabraknie także przedstawicieli organizacji pacjentów, w tym zagranicznych ekspertów od lat zajmujących się współpracą
i relacjami chorych z organizacjami HTA.
Opieka zintegrowana
Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej czy epizodycznej. Jej synonimem jest również określenie „opieka koordynowana”, czyli opieka bez zakłóceń. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jedno z najwcześniejszych zastosowań pojęcia „opieka zintegrowana” i prób jego definicji datuje się na rok 2000. W tekście „Integrated and fragmented care observed from two case studies” (Lewis 2000, International Journal of Integrated Care) pojawił się zwrot integrated care w kontekście całościowej opieki nad pacjentem. Szczególnie pożądane wydaje się poprawienie możliwości otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach dla zachowania płynności przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta od samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Niebagatelną kwestią jest też finansowanie zalecanych świadczeń – większość pacjentów nie jest zaznajomiona ze szczegółami systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym koszykami świadczeń.
Przyszłość opieki zintegrowanej
W kontekście starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby osób cierpiących na choroby przewlekłe czy autoimmunologiczne, według organizatorów sympozjum kluczowe staje się poszukiwanie rozwiązań mających na celu całościową opiekę nad pacjentem z jednoczesnym zaangażowaniem go w ten proces.
Według Magdaleny Władysiuk, prezes CEESTAHC: Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia do efektywnego funkcjonowania opieki zintegrowanej potrzebne jest kilka elementów. Należy stworzyć jeden system informacji o pacjencie, rozwiązać kwestie finansowania świadczeń realizowanych przez różne ośrodki w ramach jednego przypadku, ograniczyć czas dostępności do diagnostyki i leczenia do niezbędnego minimum, zmniejszyć powielanie procedur administracyjnych, uniknąć wykonywania niepotrzebnych badań. Opieka zintegrowana ma również, a może przede wszystkim, służyć redukcji stresu, dezorientacji i poczucia bycia pozostawionym na łasce losu samych pacjentów. Stanowi ona początek drogi do budowania systemu opieki zdrowotnej opartej o wartości – value-based health care. Z punktu widzenia pacjenta ma on otrzymać mapę powrotu do zdrowia oraz przewodnik na ten trudny szlak. Czy to jest proste do zrealizowania? Niestety nie. A bez wskazywania porażek i błędów nie jest możliwa zmiana.
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)
Stowarzyszenie zostało założone w Polsce w 2003 roku. Zrzesza profesjonalistów zajmujących się analizami HTA oraz oceną jakości badań klinicznych. Głównym celem CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych, jak również rozwijanie
i upowszechnianie wspólnego języka, który pozwoli lepiej komunikować się różnym podmiotom systemu opieki zdrowotnej – lekarzom, przedstawicielom NFZ i stowarzyszeń medycznych, nie wyłączając polityków, administracji publicznej, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów zajmujących się finansowaniem opieki zdrowotnej i oceną jej jakości, jak i efektywności technologii medycznych. Szczególnym celem Stowarzyszenia jest promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. Cele są realizowane poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.
Źródło: materiały prasowe
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroby przewlekłe / choroby autoimmunologiczne / Opieka koordynowana / opieka zintegrowana
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31