Z jakimi problemami do RPP w marcu zgłaszali się pacjenci?

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2021-04-16 08:57

W marcu bieżącego roku konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta odebrali ponad 14 tys. połączeń telefonicznych. We wszystkich sprawach dzwoniącym udzielono fachowej porady, przeprowadzono także niemal 1,5 tys. interwencji pisemnych i telefonicznych. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta bezpośrednio po zgłoszeniu problemu podejmują działania z uwagi na poważny stan pacjenta.

Kiedy Biuro RPP interweniuje?

Biuro RPP, przyjmując informację od pacjentów, decyduje, czy sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Udziela jej w sytuacji:

braku dostępu do leków dla dzieci i seniorów leczonych przewlekle;

wsparcia o zapewnieniu kontaktu z osobami w stanach terminalnych w szpitalach;

problemów z kontaktem telefonicznym z przychodnią;

braku respektowania szczególnych uprawnień pacjentów;

odsyłania pacjentów do innych podmiotów celem uzyskania skierowania na zalecane przez szpital badania w procesie kwalifikacji do leczenia;

odmowy wystawienia recepty na leki i wyznaczania odległych terminów ich przygotowania;

braku dostępu do bezpośredniego badania w sytuacji nieskuteczności porady telefonicznej

weryfikacji innych sygnałów, w których wynika przesłanka zagrożenia życia i zdrowia.

Szczególnym wyzwaniem jest utrudniony kontakt z pacjentami przebywającymi w szpitalach – np. z dziećmi wymagającymi leczenia szpitalnego, a także seniorami i osobami w stanach agonalnych.

Niezwykle istotne jest przywracanie możliwości leczenia chorób niż COVID19 w różnych rodzajach świadczeń (w szczególności AOS), leczenia szpitalnego i rehabilitacji.

Problem z dostępem do POZ i AOS

Poza zgłoszeniami wymagającymi interwencji, najczęstsze problemy zgłaszane przez rozmówców w zakresie sytuacji związanej z zakażeniami dotyczyły problemów z funkcjonowaniem poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poradni specjalistycznych. Ponad 70 proc. wszystkich zgłoszeń to sprawy dotyczące m.in.:

odmowy realizacji wizyty osobistej;

braku możliwości konsultacji osobistej u lekarza;

problemów z dodzwonieniem się do placówki;

długiego oczekiwania na wystawienie recepty oraz odmowy ich wystawiania (bezpłatnych i refundowanych);

problemów z rejestracją do specjalisty i długich terminów oczekiwania lub braku wyznaczania terminu;

braku dostępu do badań diagnostycznych;

braku realizacji tzw. wizyt recepturowych – konieczność osobistego udania się do przychodni lub umówienia telewizyty z długim okresem oczekiwania;

krytycznych uwag do nieskuteczności kolejnych wyznaczanych przez przychodnię teleporady ( zwłoka w uzyskaniu, brak dostępu do badań, ograniczony kontakt z placówką);

brak wiedzy o nowych zasadach opieki w ramach epidemii (odmowa skierowania na test, odmowa zwolnienia z izolacji, odsyłanie do PSSE w sprawach orzekania).

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Konsultanci TIP odebrali również wiele skarg związanych z realizacją Narodowego Planu Szczepień. Dotyczyły one np. problemów z procesem rejestracji szczepień i rejestracji zgłoszeń chętnych do szczepienia oraz błędów w działaniu dostępnych narzędzi rejestrujących osoby do szczepień (głównie telefonu nr 989). Pacjenci skarżyli się także na odwoływanie dokonanych rejestracji, rejestrowanie pacjentów w odległych od miejsca zamieszkania punktach szczepień oraz brak praktycznych instrukcji w zakresie rejestrowania chorych z przewlekłymi schorzeniami. Pojawiały się także sygnały mówiące o problemach z rejestracją na szczepienie osób 60-65 r.ż. i pominięcie w tym osób 65-70 r.ż. (naruszenie zasady kolejności szczepień) oraz trudności z funkcjonowaniem mobilnych zespołów szczepiennych.

Leczenie szpitalne i porody rodzinne

Ponad 36 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczyło leczenia szpitalnego, szczególnie w obszarze porodów. Do Biura RPP wpłynęły sygnały o problemach z przeprowadzaniem porodów rodzinnych i konieczności wykonania odpłatnych testów przed przyjęciem do szpitala lub uczestnictwem w porodzie rodzinnym.

Kolejnym problemem, z którym zgłaszali się do RPP pacjenci w marcu, było odwoływanie planowych zabiegów lub wielokrotna zmiana terminów oraz odmowa kwalifikacji na planowe leczenie na podstawie skierowań. Zgłaszano również przypadki ograniczenia dostępności do specjalisty po leczeniu szpitalnym, brak wczesnej rehabilitacji neurologicznej po udarach, a także problemy z dostępem do dokumentacji medycznej.

Kwarantanna i izolacja

6 proc. dzwoniących na Telefoniczną Informację Pacjenta zgłaszało zastrzeżenia dotyczące przedłużającej się kwarantanny lub izolacji oraz zwłoki w u udostepnieniu wyników badań na obecność SARS-COV2. Pojawiały się także sygnały o odmowie przyjazdu wymazobusu do miejsc izolacji oraz zapytania o interpretację przepisów wprowadzających zasady przestrzegania reżimu sanitarnego.

Pacjenci informowali także o problemach w kontaktach z Sanepidem, długim czasie oczekiwania na wykonanie testów, uzyskania wyników czy podjęcia decyzji o skróceniu kwarantanny oraz odsyłaniu w sprawach dotyczących nadzoru nad epidemią na inne infolinie.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta.

PDF

Zobacz także