Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Zaburzenia miesiączkowania, menopauza i ...ryzyko cukrzycy

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 11 lipca 2022, 06:33

Fot. arch. red.
Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 11 lipca 2022, 06:33

Jak sugerują autorzy badania opublikowanego w najnowszym numerze „Healthcare - 2022” w artykule pt.: „The Association between Menstrual Irregularities and the Risk of Diabetes in Premenopausal and Postmenopausal Women: A Cross-Sectional Study of a Nationally Representative Sample.”

- kobiety po menopauzie mają o 51% wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy w porównaniu do kobiet przed menopauzą.

Według informacji uzyskanej od autorów badania, jest ono pierwszym tego typu badaniem, w którym podjęto próbę oceny nie tylko wpływu zaburzeń miesiączkowania i menopauzy na ryzyko rozwoju cukrzycy, ale również potencjalnego związku pomiędzy nieregularnością miesiączkowania a ryzykiem wystąpienia cukrzycy przed i po menopauzie.

To duże badanie populacyjne wykazało, że występowanie zaburzeń miesiączkowania u kobiet w okresie perimenopauzy było skorelowane z występowaniem cukrzycy , a ryzyko było większe wśród kobiet po menopauzie.

Ponadto sama menopauza była związana z częstszym występowaniem cukrzycy u kobiet, także po uwzględnieniu wieku i innych, niezależnych czynników ryzyka rozwoju cukrzycy.

Do badania populacyjnego prowadzonego w ramach Koreańskiego Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia (KNHANES) V (2010-2012). (Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) V (2010–2012) została zakwalifikowana grupa 9043 kobiet.

Wyniki badania pokazały że 12,5% dorosłych kobiet doświadczyło lub obecnie doświadcza nieprawidłowości cyklu. Według dostępnej literatury, częstość występowania zaburzeń miesiączkowania może wahać się od 5% do 27%, m.in. w zależności od wieku, wykonywanego zawodu oraz pochodzenia etnicznego.

Do oceny wpływu zaburzeń miesiączkowania na wystąpienie stanu przedcukrzycowego w postaci nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) i częstości występowania cukrzycy u kobiet przed i po menopauzie posłużono się wielowymiarową regresją logistyczną.

Na podstawie danych z bazy KNHANES V (od 2012 do 2015 r.) potwierdzono związek pomiędzy zaburzeniami miesiączkowania a cukrzycą u dorosłych kobiet przed i po menopauzie. Po uwzględnieniu obecności dodatkowych, klinicznie istotnych dysruptorów -dostosowaniu grupy badanych do czynników takich jak m.in. wiek i otyłość, kobiety po menopauzie miały o 51% wyższe ryzyko cukrzycy niż kobiety przed menopauzą.

Zaś w grupie kobiet po menopauzie wcześniejsze nieprawidłowości miesiączkowania zwiększały ryzyko zachorowania na cukrzycę aż o 65%.

Ta zmienność może wynikać z różnych kryteriów nieprawidłowości miesiączkowania stosowanych przez naukowców i różnych rozkładów wiekowych kobiet uczestniczących w badaniach. Dodatkowo dane o nieprawidłowościach miesiączkowania uzyskuje się wyłącznie z raportów własnych.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że zarówno menopauza (OR = 1,51, 95% CI = 1,101-2,27, p = 0,047), jak i zaburzenia miesiączkowania (OR = 1,51, 95% CI = 1,1-2,07, p = 0,011) zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy.

Zaburzenia miesiączkowania były istotnie związane z cukrzycą w grupie pomenopauzalnej (OR = 1,65, 95% CI = 1,12-2,42, p = 0,012), ale nie w grupie kobiet przed menopauzą (OR = 1,22, 95% CI = 0,64-2,32, p = 0,555).

Jak ocenili badacze - menopauza jest stanem hormonalnym, który wydaje się niezależnie wpływać na ryzyko rozwoju cukrzycy. Ponadto stwierdzono, że zaburzenia miesiączkowania są czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy po menopauzie.

Jednak fakt ,czy z całkowitą pewnością można stwierdzić, że menopauza jest związana z rozwojem cukrzycy jest tematem dość kontrowersyjnym i budzącym liczne dyskusje i spory wśród naukowców.

Dlatego warto przytoczyć tu duże prospektywne badanie autorstwa Marka J.S. i wsp. opublikowane w Diabetes Care w 2013 roku. Badanie, w którym uczestniczyło 8099 kobiet, wykazało, że sama menopauza, po uwzględnieniu dodatkowych parametrów, takich jak wiek, BMI, obwód talii oraz palenie tytoniu, które same w sobie stanowią czynniki ryzyka cukrzycy, nie zwiększa ryzyka cukrzycy. Natomiast znaczny wzrost ilorazu szans (OR) cukrzycy typu 2 i stanu przedcukrzycowego stwierdzono u kobiet po menopauzie, niezależnie od wieku, w porównaniu z kobietami przed menopauzą. Ponadto dowiedziono, że menopauza chirurgiczna, jak i wczesna menopauza zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy.

Ponieważ przeprowadzone badanie jest badaniem przekrojowym, opartym na materiale ankietowym, potrzebne są kolejne, dobrze zaprojektowane prospektywne i długoterminowe badania, które pozwolą potwierdzić obserwacje autorów i / lub rozszerzyć ich odkrycie.

Z uwagi na wagę problemu, autorzy badania podkreślają potrzebę regularnego monitorowania stanu zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym oraz konieczność stosowania wczesnej profilaktyki, wraz z poradami medycznymi dotyczącymi zaburzeń miesiączkowania. Głównym celem takiego postępowania jest zmniejszenie częstości występowania cukrzycy wśród kobiet po menopauzie i poprawy jakości ich życia, polegającej m.in. na ukierunkowanym i skutecznym leczeniu.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / menopauza / Marek Derkacz / zaburzenia miesiączkowania
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28