Zakończyły się konsultacje społeczne do projektu ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2017, 08:43

wózek inwalidzki Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2017, 08:43

- Uważamy, że trwające prace nad projektem rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są dobrą okazją do dokonania całościowej analizy obecnego systemu, w szczególności zaś przeprowadzenia przeglądu ujętych w wykazie kategorii wyrobów medycznych i znalezienia obszarów do poprawy – bądź to poprzez uwzględnienie najnowszych rozwiązań technologicznych, bądź poprzez dostosowanie poziomu finansowania do aktualnych realiów rynkowych, mając na uwadze jak najszerszą dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów - uważa Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.

Izba POLMED zgadza się z zaprezentowanym w projekcie kierunkiem zmian. Cieszy nas fakt uwzględnienia niektórych postulatów, zgłaszanych już wcześniej przez Izbę do Ministerstwa. W naszej ocenie rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wydawania zleceń na wyroby medyczne oraz uelastycznienie okresu użytkowania niektórych wyrobów, pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości życia pacjentów. Uważamy przy tym, że istnieje szereg rozwiązań, które można jeszcze usprawnić w ramach systemu finansowania wyrobów ze środków publicznych, co też zasygnalizowaliśmy Ministerstwu Zdrowia w zgłoszonych uwagach.

Zwracam szczególną uwagę na fakt, że w ramach obecnej regulacji ustawowej brak jest podstawy do ograniczania możliwości ordynacji wyrobów medycznych do określonych osób, w tym lekarzy wybranych specjalizacji. O ile więc rozszerzenie grona osób uprawnionych do wydawania zleceń na wyroby należy uznać za pożądaną kierunkowo zmianę, zdaniem Izby Polmed zasadne byłoby całkowite odejście od zawężania katalogu osób uprawnionych do lekarzy poszczególnych specjalizacji.

W przekazanym w ramach konsultacji publicznych piśmie zasugerowaliśmy również konkretne zmiany dotyczące zaproponowanego wykazu wyrobów medycznych. Chodzi tu np. o dodanie nowych wyrobów medycznych, nieuwzględnionych na ten moment w rozporządzeniu – takich jak osłony stawów biodrowych, wyroby do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii powikłanej czy dodatkowe rodzaje ortez – ale także rozszerzenie kryteriów finansowania (np. w przypadku wózków inwalidzkich dla dzieci cierpiących z powodu innych schorzeń niż porażenia czy niedowłady kończyn) oraz zweryfikowanie ustalonych wysokości limitów finansowania wyrobów. Dobrym przykładem w tym ostatnim zakresie może być limit dla finansowania wyrobu „siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę”, wynoszący obecnie 700 zł, podczas gdy według dostępnych nam danych, rynkowe ceny tego typu wyrobów wynoszą od 2500 nawet do 9000 zł.

Kolejnym postulatem Izby Polmed pozostaje kompleksowe unowocześnienie i urealnienie wykazu wyrobów medycznych w odniesieniu do aktualnych realiów technologicznych i rynkowych. Mam na myśli dokonanie całościowej kategoryzacji wyrobów medycznych, która powinna być oparta na najnowszych publikacjach naukowych. Główna praca w tym zakresie została już niedawno dokonana przez zespół niezależnych naukowców, którzy przygotowali opublikowane przez PZWL opracowanie pt. „Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego”.

Źródło: POLMED

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Polmed / wyroby medyczne / Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31