Zarządzenie NFZ ws. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Medexpress

Opublikowano 01 czerwca 2019, 20:55

Medexpress

Opublikowano 01 czerwca 2019, 20:55

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia:

Niniejsze zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub, u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania.

W związku z przepisem art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) na realizację dofinansowania zakupu oprogramowania w 2019 r. zostaną przeznaczone środki w wysokości 21 267 tys. zł.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / oprogramowanie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31