Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Fizjoterapeuci też mają problemy z podwyżkami. KIF radzi co robić

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2022 10:56

Fizjoterapeuci też mają problemy z podwyżkami. KIF radzi co robić - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

W związku ze zgłoszeniami przez członków KIF licznych nieprawidłowości przy ustalaniu przez pracodawców wysokości minimalnego wynagrodzenia niektórych pracowników w ochronie zdrowia i ustalania grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała poradnik, jak postępować, gdy pojawią się problemy z podwyżkami.

KIF przypomina:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nakłada na pracodawców obowiązek wskazania w umowie o pracę grupy zawodowej według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wynagradzać wszystkich pracowników wykonujących takie same obowiązki w taki sam sposób.

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutę jest uzależniony od posiadanych kwalifikacji i został opisany w treści ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Minimalne wynagrodzenie fizjoterapeuty ustala się na podstawie ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z ww. komunikatem przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Co zrobić, gdy pojawiają się wątpliwości czy pracodawca prawidłowo ustalił wynagrodzenie i grupę zawodową?

Fizjoterapeuta może:

Pisemnie zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie sposobu ustalenia wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, w oparciu o faktycznie wykonywane czynności.

Zwrócić się do właściwego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.

Zwrócić się do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów.

Zwrócić się do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, opisując szczegółowo sytuację związaną z ustaleniem wynagrodzenia i przypisaniem do danej grupy zawodowej.

Źródło: KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także