Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Kadry medyczne pod lupą GUS. Alarmujące dane dot. pielęgniarek

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 grudnia 2022 08:02

Kadry medyczne pod lupą GUS. Alarmujące dane dot. pielęgniarek - Obrazek nagłówka
W 2020 r. liczba lekarzy pracujących w Polsce bezpośrednio z pacjentem wyniosła 126 064 osoby, lekarzy dentystów: 3 772, pielęgniarek: 210 923 i położnych: 27 629 - wynika z opublikowanej 30 listopada informacji sygnalnej GUS.

Z danych wynika, że w 2020 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 151,5 tys. (w 2019 r. - 149,9 tys.), a analogiczne liczby dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosły odpowiednio - 42,9 tys. w 2020 r. i 42,4 tys. rok wcześniej, przy czym w każdym roku około sześciuset osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty. W 2020 r. liczba lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu wzrosła o 1,6 tys., a lekarzy dentystów o 0,4 tys. w stosunku do 2019 r.

Wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 przeciętny wiek mężczyzn wynosił niecałe 53 lata, a kobiet 52 lata. W latach 2019-2020 przeciętny wiek mężczyzn uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza dentysty wyniósł około 47 lat, a kobiet niecałe 52 lata. GUS podkreśla postępującą feminizację zawodów lekarskich „znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów”. W 2020 r. wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł około 59 proc., podczas gdy w grupie lekarzy dentystów nieco powyżej 76 proc.

W 2020 r. liczba pielęgniarek mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 300,5 tys. (w 2019 r. - 297,6 tys.), a liczba położnych posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła odpowiednio 39,5 tys. w 2020 r. i 38,8 tys. rok wcześniej. Liczba pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu wzrosła w 2020 r. o 2,9 tys. osób w porównaniu z 2019 r., zaś położnych o 700 osób.

Wśród pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 przeciętny wiek kobiet wynosił około 52 lata, a mężczyzn powyżej 41 lat. Dominującą grupę - prawie jedną trzecią ogółu - stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. Wśród osób wykonujących zawód pielęgniarki zdecydowanie dominowały kobiety (97,5 proc. w 2020 r.), a liczba pielęgniarzy, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych (powyżej 60 lat) była znikoma. Wśród położnych uprawnionych do wykonywania zawodu przeciętny wiek kobiet w 2020 r. wynosił powyżej 49 lat, a mężczyzn powyżej 37 lat (w 2019 r. - powyżej 36 lat). Podobnie jak w przypadku pielęgniarek dominującą grupę stanowiły osoby w wieku 50-59 lat (30,8 proc. w 2020 r. i 31,3 proc. w 2019 r.). Zdecydowaną większość wśród osób wykonujących zawód położnej stanowiły kobiety (99,8 proc. w obu analizowanych latach). Całkowita liczba mężczyzn wykonujących w 2020 r. ten zawód wynosiła 73 osoby, a w 2019 r. - o 1 osobę więcej.

Jednak dane dotyczące posiadania PWZ nie mówią wszystkiego o kadrach medycznych. GUS przeanalizował również dane dotyczące liczby faktycznie pracujących z pacjentami – zarówno lekarzy i lekarzy dentystów jak i pielęgniarek i położnych. Wnioski? W zawodach lekarskich wzrost liczby bezpośrednio pracujących z pacjentami co prawda w roku 2020 odnotowano w stosunku do roku wcześniejszego, ale był on minimalny. Zaś w przypadku pielęgniarek – liczba pracujących bezpośrednio z pacjentami spadła i to o niebagatelne 3,2 tysiąca. Można się tylko domyślać, że powodem mogła być pandemia COVID-19. Wiadomo, że kilkaset pielęgniarek w czasie pandemii zmarło z powodu COVID-19, a zagrożenie mogło zmotywować część – zwłaszcza starszych – do rezygnacji z pracy.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.