Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Nowe zawody medyczne: jest wykaz czynności

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 27 lutego 2024 08:10

Nowe zawody medyczne: jest wykaz czynności - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne objęte ww. ustawą, uwzględniające wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w tych zawodach. Poszczególne zakresy czynności zawodowych zostały opracowane w oparciu o zakresy kształcenia prowadzonego dla tych zawodów.

Określenie w projektowanym rozporządzeniu czynności zawodowych dla poszczególnych zawodów medycznych ma  istotne znaczenie w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym zawody medyczne, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, jak również z punktu widzenia przewidzianych dla tych zawodów w ustawie rozwiązań dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych przygotowano dla:

1) asystentki stomatologicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) elektroradiologa jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) higienistki stomatologicznej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) instruktora terapii uzależnień jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) opiekuna medycznego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) optometrysty jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) ortoptystki jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) podiatry jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) profilaktyka jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) protetyka słuchu jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) technika farmaceutycznego jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12) technika masażysty jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

13) technika ortopedy jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;

14) technika sterylizacji medycznej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;

15) terapeuty zajęciowego jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także