Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Lekarz "na urzędzie" a Kodeks Etyki Lekarskiej. Jest propozycja zmian

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 sierpnia 2023 08:48

Lekarz "na urzędzie" a Kodeks Etyki Lekarskiej. Jest propozycja zmian - Obrazek nagłówka
nil
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowała propozycję zmiany art. 61 KEL dotyczącego zachowań lekarzy pełniących funkcje w instytucjach państwowych, samorządowych lub prywatnych.

Obecnie art. 61. KEL brzmi:

Lekarz urzędu państwowego, samorządowego lub jakiejkolwiek instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wykonywać zobowiązania zaciągnięte wobec tych instytucji, jednak lekarz nie powinien spełniać poleceń pracodawcy sprzecznych z zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

Komisja Etyki Lekarskiej NRL proponuje następującą zmianę:

Lekarz zatrudniony w urzędzie państwowym, samorządowym, instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wykonywać obowiązki wynikające z zatrudnienia. Lekarz nie może wypełniać poleceń pracodawcy niezgodnych z zasadami KEL.

  • Argumentacja wprowadzenia zmian Komisji Etyki Lekarskiej NRL:

Artykuł dotyczy zachowań lekarzy pełniących funkcje w instytucjach państwowych, samorządowych lub prywatnych. Lekarzy posiadających czynne Prawo Wykonywania Zawodu obowiązują przepisy KEL. Nie mogą zatem w swojej pracy sprzeniewierzać się przestrzeganiu jego przepisów, a za ich nieprzestrzeganie podlegają odpowiedzialności zawodowej. Pracę winni wykonywać rzetelnie, zawsze pamiętając, że są lekarzami. Obowiązek przestrzegania zasad etyki lekarskiej zawartych w KEL obejmuje także lekarzy pełniących funkcje biegłego sądowego lub lekarza sądowego. Lekarze pełniący te funkcje zachowują swej pracy niezależność co do treści opinii wydawanych zgodnie z aktualną wiedza medyczną i zasadami etyki lekarskiej. Odmowa wykonania polecenia, którego realizacja stanowiłaby złamanie przepisu KEL, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

  • Kontekst wprowadzenia zmian:

Pełnienie przez lekarzy obowiązków posła na Sejm RP, senatora, ministra, prezydenta miasta etc. nie stanowi wykonywania zawodu lekarza. Lekarz, który przewiduje, że w czasie pełnienia tych funkcji nie będzie przestrzegać zasad KEL, powinien zawiesić prawo wykonywania zawodu. Wówczas nie podlega odpowiedzialności zawodowej. Musi jednak pamiętać, że ponowne ubieganie się o PWZ może pociągać za sobą ocenę jego postępowania także w okresie zawieszenia uprawnień zawodowych.

  • Powiązane artykuły KEL:

art.6. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze

art.8. Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością.

Źródło: NIL

Podobne artykuły

lekarze
20 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Mądrej głowie dość dwie słowie

19 lutego 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także