Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Podwyżki w publicznej ochronie zdrowia w konsultacjach społecznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 marca 2024 08:30

Podwyżki w publicznej ochronie  zdrowia w konsultacjach społecznych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji publicznych skierowany został Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z nim stawki zasadnicze wzrosłyby o około 20 proc.

„Zmiana rozporządzenia wprowadza modyfikację miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (…). Obecne stawki wynagrodzenia zasadniczego wymagają podwyższenia w taki sposób, aby uwzględniały wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej”, czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4300 zł. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122) wynosi 120 proc.

Projektowane podwyższenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia również gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), które wzrosną od 1 lipca 2024 r. o około 12,75 proc. w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. (M.P. poz. 110). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023, zgodnie z tym komunikatem, wyniosło 7155,48 zł.

Podwyższenie minimalnych oraz maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przypisanych do poszczególnych kategorii zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia w celu dostosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. oraz przewidzianego w ustawie budżetowej na rok 2024 średniorocznego wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego będą wynosiły od 4190 zł do 4640 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego będą wynosiły od 6000 zł do 12 720 zł.

Oznacza to, że minimalne oraz maksymalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wzrosną o około 20 proc. we wszystkich kategoriach zaszeregowania.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także