Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Logopedzi i dietetycy poza ustawą o niektórych zawodach medycznych

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 26 maja 2023 09:57

Logopedzi i dietetycy poza ustawą o niektórych zawodach medycznych - Obrazek nagłówka

Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała poprawki, które mają na celu wykreślenie logopedów i dietetyków z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Dietetycy będą jednak częściowo nią objęci. Chodzi o tych, którzy wykonują czynności w ramach świadczeń gwarantowanych.

W sprawie wykreślenia z ustawy zawodu dietetyka przygotowane zostały dwie poprawki. Koalicja Obywatelska zaproponowała całkowite usunięcie zawodu z aktu prawnego, a Prawo i Sprawiedliwość zaproponowała ograniczenie mocy działania ustawy do osób wykonujących czynności zawodowe w ramach świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przyjęta została propozycja posła Bolesława Piechy z PiS. Zdaniem opozycji, doprowadzi to do rozłamu środowiska dietetyków na osoby, których praca jest regulowana i nieregulowana ustawą.

– Przeprowadziliśmy długą dyskusję, zarówno w sprawie dietetyków, jak i logopedów. Dietetyk nie jest zawodem okołomedycznym ani paramedycznym, tylko poprawnym i niezależnym zawodem medycznym. Podzielamy zdanie środowiska o tym, że potrzebne jest utworzenie izb zawodowych i przygotowanie odrębnej ustawy w sprawie tego zawodu. Proponowana przez klub PiS poprawka spowoduje problemy związane z uprawianiem tego zawodu i płaceniem podatku VAT. Odrzucenie mojej poprawki doprowadzi do tego, że nie będzie standardów kształcenia, a wszystkie prywatne działalności gabinetów dietetyka będą objęte obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT. Koszty z tego wynikające będą przeniesione na klientów tych gabinetów – powiedziała poseł Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej, autorka poprawki prowadzącej do wykreślenia dietetyków z procedowanej ustawy.

Poprawki zgłaszane przez kluby parlamentarne w sprawie wykreślenia z ustawy zawodu logopedy były ze sobą zgodne. Ostatecznie, zawód logopedy nie znajdzie się w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Nie doszło natomiast do wykreślenia z ustawy zawodów: optometrysty, ortoptysty i techników dentystycznych. Na listę zawodów objętych procedowanym aktem prawnym nie trafili natomiast zabiegający o to sanitariusze szpitalni i sekretarki medyczne, za to znaleźli się w niej instruktorzy terapii uzależnień.

Zobacz także