Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Ministerialny zespół zajmie się standardami kształcenia fizjoterapeutów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 lipca 2022 09:08

Ministerialny zespół zajmie się standardami kształcenia fizjoterapeutów - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
W Dz.U. opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Joanna Święchowicz-Kijowska, naczelnik Wydziału Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

3) Zastępca przewodniczącego – dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk, Gdański Uniwersytet Medyczny;

4) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

c) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,

d) przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów,

e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,

f) przedstawiciel Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska,

g) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii,

h) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

i) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

j) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego,

k) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Sekretarz – dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zadaniem Zespołu jest opracowanie ewaluacji standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157).

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

Zobacz także