Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

OZZP apeluje do MZ o zabezpieczenie psychologów i pacjentów w szpitalach psychiatrycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 marca 2020 15:02

OZZP apeluje do MZ o zabezpieczenie psychologów i pacjentów w szpitalach psychiatrycznych - Obrazek nagłówka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

OZZP apeluje do ministra zdrowia o zabezpieczenie psychologów pracujących w szpitalach
psychiatrycznych i wielospecjalistycznych oraz ich pacjentów w okresie epidemii. Poniżej zamieszczamy treść pisma.

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów wyraża uznanie i dziękuje Panu Ministrowi za jego osobiste zaangażowanie w działania na rzecz zminimalizowania skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju.

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników ochrony zdrowia jest naszym wspólnym priorytetem, bez nich walka z epidemią nie zostanie wygrana i jako całe społeczeństwo zapłacimy za to wysoką cenę.

Ze strony psychologów zatrudnionych w szpitalach docierają do naszego związku
informacje, że ich sytuacja, podobnie jak innych pracowników tych jednostek, jest bardzo
trudna. Zatrudnieni w ochronie zdrowia, w tym psychologowie i psychoterapeuci, znajdują
się obecnie na pierwszej linii walki z epidemią COVID-19 w Polsce. Wymagają oni
szczególnego zabezpieczenia warunków pracy, postulujemy więc, aby umożliwić im
większy dostęp do środków ochrony indywidualnej.

Pragniemy zaznaczyć, że specyfika szpitali psychiatrycznych sprawia,
że niemożliwym jest całkowite wstrzymanie przyjęć do nich. Obecne przepisy pozwalają
na przekazanie, do specjalnie wydzielonych oddziałów, pacjentów z pogorszeniem stanu
psychicznego wymagającego hospitalizacji psychiatrycznej z potwierdzonym COVID – 19
lub prezentujących objawy na to wskazujące. Jednak od pacjenta w pogorszonym stanie
psychicznym, często nienawiązującym logicznego kontaktu, nie sposób uzyskać
wiarygodnego wywiadu epidemiologicznego. Dlatego też zwracamy się z prośbą
o uwzględnienie również tych jednostek pod względem odpowiedniego wyposażenia
w środki ochrony zdrowia.


Z informacji od psychologów z całego kraju uzyskanych przez nasz Związek wynika,
że szpitale, które zabiegają o zakup środków ochrony i wyposażenia dla pracowników,
mają z tym duże trudności. Powodem jest ograniczona dostępność odzieży ochronnej,
maseczek, gogli czy rękawic.

Apelujemy również o możliwość wykonywania większej ilości testów wśród pracowników szpitali psychiatrycznych i wielospecjalistycznych. Oprócz oddziałów w szpitalach psychiatrycznych, w których przyjmuje się ostre przypadki, w strukturach szpitali
znajdują się także oddziały np. detencyjne, przewlekłe, w których przebywają pacjenci
długoterminowi, dla których to personel może być źródłem zakażenia. Wśród naszych
pacjentów są osoby schorowane, starsze, z grupy ryzyka. Przebadanie pracowników
na obecność wirusa zminimalizowałoby rozprzestrzenianie się przed rozprzestrzenianiem
się epidemii wśród pacjentów, co grozi pobytami na kwarantannach i sparaliżowaniem
pracy w szpitalach psychiatrycznych.

Zarząd Krajowy OZZP pragnie podziękować za szybką reakcję i wydanie rozporządzenia z dnia 16 marca 2020 ( Dz.U. poz.456) a także komunikatu Centrali NFZ z dnia 17 marca 2020r. Dopuszczają one możliwość wykonywania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych (w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. To bardzo ważne kroki, jednak w celu dalszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii chcielibyśmy zaproponować kolejne rozwiązania. Konieczna jest naszym zdaniem analiza, które z procedur, w tym psychologicznych - szczególnie diagnostycznych - są niezbędne w obecnej sytuacji, a z których można na czas epidemii zrezygnować. Postulujemy, aby wykonywać jedynie te procedury psychologiczne, bez których stan pacjenta ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu.

Jako organizacja związkowa chroniąca pracowników uważamy, że niedopuszczalnym
jest, aby nie korzystać z zasobów kadrowych oferowanych przez psychologów zatrudnianych w danym oddziale czy szpitalu. Zdarza się, że psycholodzy wysyłani
są na przymusowy urlop bezpłatny lub pracodawcy w ogóle rezygnują ich pracy.

Postulujemy wprowadzenie procedur regulujących i maksymalizujących bezpieczeństwo pacjentów i personelu, umożliwiających zmiany organizacji pracy zakładów na czas epidemii w postaci wprowadzenia m.in. rotacyjnego systemu pracy, skrócenia godzin pracy, maksymalnego wykorzystania pracy zdalnej.

Przewidujemy, że pomoc i wsparcie psychologiczne stawać się będzie z dnia na dzień coraz
bardziej potrzebne.

W związku z powyższym apelujemy o:
 Zapewnienie personelowi szpitali, w tym psychologów, niezbędnych środków
ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic, kombinezonów,
pełnych ubrań ochronnych.
 Większy niż dotychczas dostęp do badań personelu szpitali, będącego w kontakcie
z pacjentem poprzez stosowanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 wprowadzenie procedur regulujących, maksymalizujących bezpieczeństwo
pacjentów i personelu, umożliwiających zmiany w organizacji pracy zakładów
na czas epidemii w postaci wprowadzenia m.in. rotacyjnego systemu pracy,
skrócenia godzin pracy, maksymalnego wykorzystania pracy zdalnej.
 dopuszczenie możliwości ograniczenia procedur, które nie są niezbędne,
np. obchodów, odpraw, części diagnostyki psychologicznej, konsultacji.

Z poważaniem,
Sławomir Makowski
Przewodniczący ZK OZZP

Źródło: OZZP

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.